Pełna wersja : NIEŚMIAŁOŚĆ, NISKA SAMOOCENA, KOMPLEKSY