Pełna wersja : RELACJE Z PRZYJACIÓŁMI, RELACJE W RODZINIE