MBA studia podyplomowe czy warto kończyć ? - Netkobiety.pl

Dołącz do Forum Kobiet Netkobiety.pl! To miejsce zostało stworzone dla pełnoletnich, aktywnych i wyjątkowych kobiet, właśnie takich jak Ty! Otrzymasz tutaj wsparcie oraz porady użytkowniczek forum! Zobacz jak wiele nas łączy ...

Szukasz darmowej porady, wsparcia ? Nie zwlekaj zarejestruj się !!!


Forum Kobiet » STUDIA, SESJA I ŻYCIE STUDENCKIE » MBA studia podyplomowe czy warto kończyć ?

Strony 1

Zaloguj się lub zarejestruj by napisać odpowiedź

Posty [ 8 ]

1

Temat: MBA studia podyplomowe czy warto kończyć ?

Chciałabym w przyszłym roku uderzyć na studia MBA - ale pojęcia nie wiem gdzie je robić najlepiej. Dużo słyszałam o różnych uczelniach no i ... mhm ... polecicie coś ? Czy w ogóle warto robić studia MBA ? czy wpływają na jakoś czy też mogą wpłynąć na naszą karierę ? Jakie macie zdanie ? Może znacie kogoś kto zrobił studia typu mba i rzeczywiście mu się to opłacało - bo studia nie są tanie niestety i decyzja jest poważna.

Zobacz podobne tematy :

2

Odp: MBA studia podyplomowe czy warto kończyć ?

Moim zdaniem warto robić studia mba jeżeli jesteś przekonana, że kariera menadżerska to Twoja droga zawodowa. Lubisz zarządzać ludźmi, masz sporo pomysłów na rozwój biznesów, masz praktykę, byłaś już dwa trzy lata menadżerką i wiesz, że po mba możesz otrzymać w swojej czy innej firmie wyższe stanowisko kierownicze  - to jest dobre podejście tak na studia mba spojrzeć. Najgorzej spojrzeć na mba tak, że po tyh studiach od razu będziesz gwiazdą zarządzania. Że same studia mba zrobią z Ciebie ekstra kierownika wink Mba daja casy, dają wiedzę, narzędzia, ale to w nas samych albo siedzi ten menadżer albo nie siedzi. Na pewno nie warto ich kończyć dla samego dyplomu bo szkoda zdrowia, życia i pieniędzy. Warto kończyć, jeśli są elementem precyzyjnie zaplanowanej ścieżki kariery !

3

Odp: MBA studia podyplomowe czy warto kończyć ?

Podsyłam kilka propozycji :

MBA - Politechnika Krakowska - Central Connecticut State University w New Britain (USA).

Szkoła Biznesu (IBS) jest prowadzona w ramach współpracy Central Connecticut State University w New Britain (USA) i Politechniki Krakowskiej

Charakterystyka studiów:
Szkoła Biznesu (Institute of Business Studies) powstała w 1991 roku w Politechnice Wrocławskiej w ramach grantu przyznanego przez Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego (US AID).

Od 1995r. działa również na Uniwersytecie Gdańskim i w Politechnice Krakowskiej. Zdobyte umiejętności i amerykański Certyfikat IBS ułatwił jej absolwentom poważny awans w karierze zawodowej. Wśród absolwentów Szkoły, są dyrektorzy banków, członkowie zarządów liczących się w kraju firm, członkowie rad nadzorczych znanych spółek, właściciele i dyrektorzy firm prywatnych, prezydenci miast i wojewodowie.

Podstawowym celem Szkoly jest ksztalcenie i podnoszemnie kwalifikacji kadr menedżerskich, a więc przygotowanie ich do skutecznego zarządzania organizacjami gospodarczymi i instytucjmi publicznymi w warunkach wolnego rynku. Odbywa sie to poprzez zdobywanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie metod i technik rozwiązywania problemów menedżerskich. Ramowy program obejmuje 10 monotematycznych sesji. Szkołe kończy wykonanie i obrona pracy końcowej.Opis programu studiów:
Wprowadzenie do teorii i praktyki gospodarki wolnorynkowej.
Kierowanie ludźmi.
Rachunkowość zarządcza.
Marketing.
Komunikacja społeczna w organizacji i zarządzaniu.
Finansowe koncepcje dla menedżerów.
Zarządzanie w złożonych organizacjach.
Zarządzanie strategiczne.
Zagadnienia prawne zarządzania.
Zarządzanie jakością.

Szkołę kończy wykonanie i obrona pracy końcowej - dyplomowej.


Organizacja studiów:
Zajęcia w Szkole nastawione są na praktyczne rozwiązywanie problemów i są prowadzone w postaci wykładów, dyskusji, analizy przypadków, treningów, gier, symulacji i ćwiczeń komputerowych. Mają charakter interaktywnych form, takich jak analiza przykładowych problemów występujących w przeszłości w istniejących przedsiębiorstwach, symulacje praktycznych problemów menedżera i ich rozwiązywanie, trening kierowniczy. Zajęcia, prowadzone w języku polskim, odbywają się w trybie trzydniowych sesji (piątek, sobota, niedziela) raz w miesiącu.Języki wykładowe:
polski

Opis dyplomu:
Absolwenci Szkoły otrzymują amerykański Certyfikat IBS wydany przez CCSU i Politechnikę Krakowską oraz Dyplom Studium Podyplomowego Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej.Dane kontaktowe:
Politechnika Krakowska
Wydział Mechaniczny
Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

Al. Jana Pawła II 37
31-864 Kraków

tel.: + 48 12 6480130, 6283250
fax: + 48 12 6482010
email: m6@mech.pk.edu.pl
www.pk.edu.pl/~biznes

Nazwa studiów:
MBA - Politechnika Wrocławska i Central Connecticut State University, New Britain, USA.

Program Studiów jest programem typu ?Executive MBA? wypracowanym w ciągu dziesięcioletniej współpracy z Central Connecticut State University, New Britain, USA.

Charakterystyka studiów:
Studia Podyplomowe ?Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu? są kontynuacją programu edukacyjnego zwanego Szkołą Biznesu - Institute of Business Studies.
Szkoła powstała w 1991 roku z inicjatywy prof. Patricii Sanders i prof. Larry?ego Short, ówczesnych dziekanów School of Business, Central Connecticut State University (CCSU) w New Britain w stanie Connecticut, USA przy finansowym wsparciu Polonii Amerykańskiej, Fundacji Braci Rockefellerów oraz Fundacji Kościuszkowskiej.
Pierwsza sesja w Szkole Biznesu, poprzedzona uroczystym otwarciem przez ówczesnych Rektora CCSU prof. Johna Shumakera i Rektora Politechniki Wrocławskiej prof. Andrzeja Wiszniewskiego, miała miejsce w lutym 1991 roku. Pół roku później CCSU i Politechnika Wrocławska uzyskały grant U.S. Agency for International Development (US AID); Szkoła stała się jednym z podprojektów tego grantu. Grant ten został najwyżej oceniony wśród grantów przyznanych przez US AID na obszarze Europy.
Program rozpoczęty przed laty rozwija się nadal, mimo iż jego finansowanie przez US AID dawno się skończyło. Szkoła Biznesu ma swoją ?młodszą? siostrę na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Szkoła Biznesu wpisała się na stałe w historię uczelni; ważniejsze wydarzenia zostały odnotowane w czasopiśmie PRYZMAT (zakończenie V edycji, zakończenie XIV i XV edycji zakończenie XX edycji ). Szkoła, ze względu na swą specyfikę, stała się doskonałym polem doświadczalnym dla dydaktyki; to na forum Szkoły od samego początku dyskutowano problemy etyki biznesu. Proces nauczania w Szkole podlega ocenie a wnioski wynikające z tej oceny przyczyniają się do ciągłej jego poprawy. Współpraca Politechniki Wrocławskiej i Central Connecticut State University przestała być współpracą tylko dwu uczelni; zaczęła się przekształcać we współpracę regionów.

Program obejmuje 10 odrębnych modułów tematycznych. Został tak skonstruowany by nawet osoby, które nie mają przygotowanie ekonomicznego mogły przyswoić sobie podstawową wiedzę niezbędną przy zarządzaniu organizacją gospodarczą. Wiedza ta jest na poziomie pozwalającym przeprowadzać podstawowe analizy pomocne przy podejmowaniu decyzji. Zakres tematyczny poszczególnych modułów obejmuje zarówno wiedzę podstawową jak i wybrane fragmenty wiedzy zaawansowanej. Program jest realizowany w czasie dwóch semestrów.

Opis programu studiów:
Moduły tematyczne:

Wprowadzenie do teorii i praktyki gospodarki rynkowej
Komunikacja w organizacji i zarządzaniu
Zarządzanie w złożonych organizacjach
Marketing
Rachunkowość ? zrozumieć sprawozdania finansowe
Rachunkowość narzędziem menedżera
Finansowe koncepcje dla menedżerów
Zarządzanie operacyjne
Zarządzanie strategiczne
Zagadnienia prawne zarządzania


Organizacja studiów:
Zajęcia prowadzone są w formie trzydniowych sesji weekendowych (piątek, sobota, niedziela) w zasadzie raz w miesiącu (dla każdej edycji jest przygotowywany szczegółowy harmongram zajęć , aktualny znajduje się w zakładce "Do pobrania") . W ciągu dnia przewidziana jest godzinna przerwa na obiad .

Formy prowadzonych zajęć: wykłady
dyskusje
analizy przypadków
gry
symulacje
ćwiczenia komputerowe

Zajęcia odbywają się w salach wykładowych, seminaryjnych i laboratoriach komputerowych Politechniki Wrocławskiej.
Uczestników studiów obowiązuje Regulamin Politechniki Wrocławskiej. Na zakończenie słuchacze przygotowują pracę końcową, której prezentacja i obrona ma miejsce w trakcie seminarium zamykającego studia.
Studia są odpłatne. Odpłatność za studia jest ustalana dla każdej edycji. Uczelnia wystawia faktury.Opis dyplomu:
Absolwenci studium otrzymują amerykański certyfikat sygnowany przez rektorów obu uczelni oraz świadectwo ukończenia studium podyplomowego (zgodnie z wymogami MEN).

Dane kontaktowe:
Wydział Informatyki i Zarządzania
Politechniki Wrocławskiej
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27,
50-370 Wrocław
tel. + 48 71 3202134, + 48 71 3204199
szkola.biznesu@pwr.wroc.pl
http://www.ioz.pwr.wroc.pl/podyplomowe/polamsb

MBA - Główny Instytut Górnictwa i Szkoła Główna Handlowa

Menedżerskie studia podyplomowe Szkoły Głównej Handlowej oparte na strukturze MBA, prowadzone są w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach w ramach programu Euroedukacji Menedżerskiej.

Charakterystyka studiów:
Celem studiów jest umożliwienie osobom o różnych kierunkach i zainteresowaniach zawodowych zdobycie szerokiego wachlarza umiejętności niezbędnych do zarządzania firmą i rozwiązywania problemów typowych dla gospodarki rynkowej. Program merytoryczny Studiów został opracowany dzięki współpracy wykładowców Szkoły Głównej Handlowej oraz University of Minnesota. Jego konstrukcja opiera się na klasycznym amerykańskim programie MBA, w ujęciu problematyki gospodarki polskiej - szczególnie w aspekcie akcesji Polski do Unii Europejskiej.
Zajęcia prowadzą wykładowcy Szkoły Głównej Handlowej z Warszawy. Każdy polski wykładowca posiada amerykańskiego partnera, z którym współpracuje przy koordynacji programu i metod nauczania.

Studia adresowane są do:

kadry zarządzającej przedsiębiorstw, pragnącej doskonalić swoje umiejętności menedżerskie,
osób posiadających praktykę zawodową, zamierzających objąć w przedsiębiorstwie funkcje kierownicze,
osób zamierzających samodzielnie prowadzić swoje firmy w warunkach konkurencji rynkowej,
finansistów i ekonomistów oraz księgowych małych i dużych firm.Organizacja studiów:
Organizacja studiów:

Studia trwają 2 semestry
Zjazdy odbywają się raz w miesiącu w sobotę i niedzielę od 9:00 do 17:30.
Program studiów obejmuje 160 godzin wykładowych (10 zjazdów).
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów, w gmachu Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.
W ramach opłaty uczestnicy otrzymują poczęstunek (kawa, herbata, lunch)
Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie comiesięcznych egzaminów obejmujących uprzednio zrealizowany blok tematyczny.
Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej.
Studia organizowane są dwa razy w roku, w edycji wiosennej i jesiennej.


Kryteria przyjęcia na studia:
Tryb naboru:

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (złożenie kompletu dokumentów oraz podpisanie umowy jest równoznaczne z przyjęciem na studia).

Wymagane dokumenty:

odpis dyplomu,
2 zdjęcia legitymacyjne,
zaświadczenie o stażu pracy (wymagany min. roczny staż) i zajmowanym stanowisku,
kwestionariusz osobowy
podanie do rektora SGH o przyjęcie na studia
umowa pomiędzy uczestnikiem a GIG dotycząca zasad finansowania.

MBA dla kadry zarządzającej zasobami ludzkimi - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie/b]

O przewadze strategicznej i osiągnięciu konkurencyjności współczesnych organizacji decyduje umiejętność właściwego doboru kadr oraz skuteczne kierowanie ludźmi i odpowiednie inwestowanie w rozwój pracowników.

[b]MPA - Master of Public Administration Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Grand Valley State University

Dynamiczny rozwój szeroko rozumianego sektora publicznego w Polsce wymaga wykształcenia nowej elity służb publicznych, której wiedza oraz umiejętności praktyczne zapewnią nową jakość jego funkcjonowania.

Charakterystyka studiów:
Szansę na zrealizowanie tego ambitnego zamierzenia mogą stworzyć studia z zakresu Master of Public Administration dające zarówno możliwość wszechstronnego zapoznania z zasadami funkcjonowania sektora publicznego, jak również z organizacją i nowoczesnymi metodami jego zarządzania w krajach Europy Zachodniej.

Studia MPA adresowane są do osób pełniących i zamierzających pełnić kluczową rolę w administracji rządowej, samorządowej, organizacjach pozarządowych oraz firmach współpracujących z sektorem publicznym. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie tych studiów mogą stać się ważnym atutem w rozwoju kariery zawodowej - zarówno w kraju jak i zagranicą zważywszy na międzynarodowy charakter studiów - każdego absolwenta studiów MPA.

Wiodącymi przedmiotami podczas pierwszego roku studiów są: Ekonomia, Nauki polityczne, Organizacja i zarządzanie, Integracja europejska oraz Public Relations. W roku drugim, dotychczas zdobyte umiejętności będą praktycznie wykorzystywane w trakcie wykładów i zajęć z problematyki Strategii i zmian. W programie studiów znalazły się także dwa przedmioty, które przybliżą uczestnikom zasady funkcjonowania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz sposób przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Część z tych zajęć prowadzona jest przez Profesorów Grand Valley State University. [Program studiów] Absolwenci otrzymają dyplom oraz tytuł Master of Public Administration nadany wspólnie przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie i Grand Valley State University ze Stanów Zjednoczonych.

Po pierwszym roku zajęć uczestnicy studium mogą wziąć udział w międzynarodowej szkole letniej (International Summer School). Jest to organizowany, jak do tej pory, co roku przez Copenhagen Business School pięciodniowy zjazd, w którym swoje doświadczenia wymieniają uczestnicy podobnych studiów z Danii, Norwegii, Wielkiej Brytanii i RPA. Zajęcia w ramach Summer School odbywają się w Krakowie.


Kryteria przyjęcia na studia:
Zgłoszenia kandydatów do udziału w Programie MPA należy nadsyłać na adres: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, ul. Szewska 20/3, 31-009 Kraków.

Zgłoszenie powinno zawierać: podanie, curriculum vitae, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie fotografie oraz kopię potwierdzenia wpłaty opłaty rekrutacyjnej

Można dołączyć kopie świadectw potwierdzających znajomość języka angielskiego oraz listy rekomendacyjne.


Opis dyplomu:
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia MPA jest zaliczenie wszystkich objętych programem przedmiotów oraz przygotowanie pracy końcowej i jej obrona. Po uzyskaniu pozytywnej oceny absolwenci uzyskają Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych : Master of Public Administration, wydane przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz dyplom Grand Valley State University i Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.Charakterystyka studiów:
Umiejętności te są niezbędne w pracy menedżera personalnego, od którego oczekuje się doskonałego rozeznania w kwestiach zarządzania przedsiębiorstwem, ale także psychologicznych umiejętności motywowania pracowników, negocjacji, rozwiązywania konfliktów, dzięki którym stanie się liderem organizacji.

Proponowany program studiów stanowi połączenie bloków tematycznych typowych dla programów kształcenia menedżerów z blokami tematycznymi z zakresu szeroko rozumianego zarządzania zasobami ludzkimi. Uczestnicy pozyskają specjalistyczną wiedzę z zakresu kierowania zespołem, kształtowania relacji pracowniczych, zarządzania wiedzą w nowoczesnej organizacji, rekrutacji i selekcji pracowników, nowoczesnych metod motywowania - także pozapłacowego, zarządzania potencjałem ludzkim oraz wielu innych obszarów tematycznych. Szczególne miejsce w programie zajmuje zarządzanie międzynarodowe, procesy integracji i globalizacja oraz zarządzanie międzykulturowe, co okaże się szczególnie przydatne w międzynarodowych firmach lub firmach zatrudniających cudzoziemców.

Zdobyta wiedza gwarantuje uzyskanie kwalifikacji koniecznych, by sprawnie stworzyć zespół pracowniczy, a także profesjonalnie zarządzać zespołem ludzkim w drodze do uzyskania przewagi konkurencyjnej. Studia są skierowane do menedżerów personalnych, szefów zespołów pracowniczych, menedżerów przedsiębiorstw wszelkich branż pragnących zwiększyć skuteczność w zarządzaniu firmą, osób pracujących lub planujących podjęcie zatrudnienia w działach HR, doradców personalnych, jak również osób pragnących poznać nowoczesne metody profesjonalnego zarządzania firmą i zespołem ludzkim.Opis programu studiów:
Program nauczania

Blok przedmiotów menedżerskich:

Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem
- Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie jakością
Zarządzanie międzynarodowe
Public Relations
Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem
Negocjacje i mediacje
Biznes plan
Matematyka finansowa
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
Procesy integracji gospodarczej i globalizacja

Blok przedmiotów specjalistycznych:

Zarządzanie potencjałem ludzkim w organizacji - metody i techniki
Sztuka motywowania pracowników. Pozapłacowe systemy motywacyjne
Kompetencje menedżerskie a styl zarządzania firmą
Kształtowanie relacji pracowniczych
Planowanie kariery
Rekrutacja i selekcja pracowników
Socjotechniki tworzenia etosu pracowniczego
Zarządzanie wiedzą w nowoczesnej organizacji
Trening asertywności pracowniczej
Psychologia ekonomiczna
Analiza i opis stanowiska pracy oraz planowanie zatrudnienia
Komunikacja interpersonalna
Współczesny rynek pracy
Kierowanie zespołem - leadership
Prezentacja i autoprezentacja
Ocena efektywności pracownika
Prawne aspekty zarządzania ludźmi
Zarządzanie międzykulturowe


Organizacja studiów:
podyplomowe studia 2-semestralne

Central European MBA - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu i ESCP-EAP Europejska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Berlinie

Polsko-Niemiecki Program MBA działa od 1995 roku i jest wspólnym przedsięwzięciem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i ESCP-EAP Europejskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Berlinie.

Charakterystyka studiów:
Jest to jedyny w Polsce program MBA realizowany w dwóch krajach. Studia trwają 2 lata, a ich celem jest przygotowanie kadry kierowniczej do sprostania wymogom związanym z integracją europejską. Formuła Programu zakłada realizację pierwszych dwóch semestrów zajęć w AE w Poznaniu, trzeci semestr to 5 miesięczny staż w niemieckich przedsiębiorstwach, a czwarty semestr zajęć dydaktycznych odbywa się w ESCP-EAP w Berlinie. Absolwent Programu otrzymuje 2 dyplomy: studiów podyplomowych AE Poznań z zakresu zarządzania europejskiego (po I roku) oraz niemiecki dyplom MBA Europejskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Berlinie (po II roku).


Opis programu studiów:
Ramowy program przedmiotowy:

Ekonomia
Europejska gospodarka rynkowa
Handel międzynarodowy
Prawo gospodarcze
Rachunkowość
Finanse przedsiębiorstw
Analiza bilansu
Kontroling
Finanse międzynarodowe
Podstawy marketingu
Marketing strategiczny
Marketing dóbr konsumpcyjnych i inwestycyjnych
Business-to-Business Marketing
Consumer Marketing
Organizacja i zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie kadrami
Trening Assessment Center
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwami międzynarodowymi
Zarządzanie międzykulturowe
Negocjacje w biznesie
Trening komunikacyjny
Informatyka ekonomiczna
Język niemiecki
Seminarium

Liczba godzin ogółem: 759

Organizacja studiów:
Cele i zadania studium: przygotowanie kadry kierowniczej do sprostania wymogom związanym z integracją europejską ; opanowanie nowoczesnej wiedzy teoretycznej i nabycie umiejętności praktycznych z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku europejskiego; rozwój teoretycznych i praktycznych umiejętności kierowniczych dzięki studiom w wielonarodowym zespole, zdobycie doświadczenia zawodowego w Niemczech ( 5-miesięczna praktyka); stworzenie międzynarodowej sieci poprzez kontakty z praktyką gospodarczą oraz działalność w stowarzyszeniu absolwentów studiów MBA; doskonalenie znajomości języka niemieckiego.

Studium przeznaczone jest dla absolwentów wyższych studiów magisterskich (lub równorzędnych), posiadających co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe o profilu ekonomicznym i znających dobrze język niemiecki.

Egzaminy i zaliczenia: pierwszy rok studium MBA (semestr 1 i 2) kończy się egzaminem podyplomowym, połączonym z obroną pracy podyplomowej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu podyplomowego jest zdanie egzaminów z następujących przedmiotów: ekonomia, podstawy marketingu, marketing strategiczny, rachunkowość, finanse przedsiębiorstw, organizacja i zarządzanie. Na drugi rok studium przyjmowane są osoby, które uzyskały ocenę co najmniej dobrą na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych przyznawanym po pierwszym roku. Warunkiem otrzymania dyplomu MBA jest przedstawienie sprawozdania z odbytej w trzecim semestrze praktyki, przygotowanie dwóch prac seminaryjnych z wybranych bloków przedmiotowych oraz zdanie egzaminów z następujących przedmiotów: europejska gospodarka rynkowa, finanse międzynarodowe, kontroling, marketing strategiczny, marketing dóbr konsumpcyjnych i inwestycyjnych, zarządzanie kadrami, zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwami europejskimi, zarządzanie międzykulturowe oraz informatyka ekonomiczna.

Czas trwania studium: cztery semestry (od października 2005 r. do lipca 2007 r.), z tego dwa semestry (8 miesięcy) studiów zaocznych w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, trzeci semestr (5 miesięcy) - praktyka w przedsiębiorstwie w Niemczech, czwarty semestr (5 miesięcy) - studia dzienne w ESCP-EAP Europejskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Berlinie.


Języki wykładowe:
polski, niemiecki

Kryteria przyjęcia na studia:
Wymagane dokumenty:

podanie o przyjęcie (w języku polskim)
formularz zgłoszeniowy (wypełniony w języku polskim)
kopię dyplomu ukończenia wyższej uczelni (przetłumaczoną i uwierzytelnioną)
życiorys w formie tabelarycznej w języku polskim i niemieckim
świadectwa pracy
inne świadectwa i zaświadczenia np. o ukończeniu kursu językowego
dwa zdjęcia,
kopię dowodu wpłaty na rozmowę kwalifikacyjną.

Rozmowa kwalifikacyjna

1. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje 3 elementy:
rozmowę merytoryczną
udział w dyskusji grupowej
rozmowę w języku niemieckim,
które podlegają ocenie punktowej i posiadają zróżnicowaną wagę.

2. Rozmowa merytoryczna trwa do 45 minut i odbywa się z reguły w języku niemieckim. Jej przedmiotem jest znajomość podstawowych problemów ekonomicznych i społecznych występujących we współczesnej gospodarce. Z rozmowy tej można maksymalnie uzyskać 50 punktów.

3. Udział w dyskusji grupowej trwa około 2 godzin. Polega on na uczestnictwie w 3 ćwiczeniach sprawdzających kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji oraz zdolność dokonywania samooceny. Uczestnictwo w dyskusji grupowej podlega ocenie. Można uzyskać maksymalnie 25 punktów.

4. Rozmowa w języku niemieckim, której celem jest ustalenie stopnia znajomości języka niemieckiego jest oceniana w skali od 0-20 punktów i trwa do 30 minut. Wynik rozmowy jest kryterium pomocniczym w ocenie kandydatów, tzn. osoby przyjęte na kolejną edycję powinny uzyskać co najmniej 10 punktów .

5. Punkty uzyskane przez kandydata z rozmowy merytorycznej oraz dyskusji grupowej są sumowane. Suma punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów jest podstawą do sporządzenia listy rankingowej, na której pozycję pierwszą zajmuje kandydat, który uzyskał największą ilość(sumę) punktów, a ostatnią ten, który uzyskał ilość (sumę) punktów najmniejszą.

6. Na kolejną edycję Polsko-Niemieckiego Programu MBA przyjmowani są kandydaci według kolejności na liście rankingowej, aż do wyczerpania wolnych miejsc.

7. Jeżeli do ostatniego wolnego miejsca (ostatnich miejsc wolnych) pretendują dwie lub więcej osoby o równej sumie punktów, kryterium rozstrzygającym o kolejności obsadzenia miejsc jest liczba punktów uzyskanych w rozmowie merytorycznej.

8. Przebieg postępowania kwalifikacyjnego nadzoruje powoływana przez Rektora AE w Poznaniu mieszana Komisja Postępowania Kwalifikacyjnego, w skład której wchodzą pracownicy reprezentujący Akademię Ekonomiczna w Poznaniu oraz ESCP-EAP w Berlinie.

9. Od rozstrzygnięcia o nieprzyjęciu na I etap Polsko-Niemieckiego Programu MBA wydanego przez Komisję Postępowania Kwalifikacyjnego przysługuje odwołanie do Rektora AE w Poznaniu w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o nieprzyjęciu.


Opis dyplomu:
Absolwenci studiów MBA otrzymują niemiecki dyplom "Master of Business Administration", przyznawany przez ESCP-EAP Europejską Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Berlinie.

MBA Sup de Co Montpellier i Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi.

Studia Executive MBA to program Sup de Co Montpellier i Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi.

Charakterystyka studiów:
MBA to dwusemestralne studia podyplomowe. Studia EXECUTIVE MBA kierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, co najmniej 2-3 letnią praktykę zawodową na stanowisku menedżerskim, dobrą znajomość języka angielskiego, predyspozycje menedżerskie i odpowiednią motywację do studiowania oraz realną możliwość kontynuowania studiów przez 2 semestry i ukończenia ich w terminie.

Wykładowcami programu MBA Sup de Co Montpellier i WSHE są wybitni specjaliści i praktycy z całego świata: Visiting professors, prawnicy, adwokaci, audytorzy, księgowi, inspektorzy finansowi oraz profesorowie z University of Boston; B.A. Princeton University; M.A. University of Michigan; Queen´ s University, Kanada; New Brunswick University Kanada; Instytutu Technologicznego San Luis Potosi, Meksyk; Uniwersytetu Autonomicznego Aguascalientes, Meksyk oraz eksperci ds. ekonomiki Azji i Ameryki Łacińskiej. Praktyczne zajęcia prowadzone będą przez wybitnych praktyków i doradców przemysłowych UNIDO ? ONZ w dziedzinie CAD/CAM współpracujących z przedsiębiorstwami w wielu krajach świata takich jak: Meksyk, USA, Kanada, Polska, Szwecja, Holandia, Peru, Szwecja, Finlandia, Austria.


Organizacja studiów:
Tryb studiów: zaoczny (piątek-sobota-niedziela) zajęcia prowadzone w WSHE w Łodzi+ szkoła letnia w Sup de Co Montpellier

Liczba zajęć: ok.400 godzin, zajęcia odbywają się w systemie modułowym

Początek zajęć:
Część merytoryczna programu rozpoczyna się na przełomie września i października. Nauka w drugim semestrze rozpoczyna się w połowie lutego a kończy się wraz z końcem lipca.

System oceniania: Studenci są oceniani na podstawie wyników pisemnych egzaminów, wykonanych zadań i projektów oraz aktywności w czasie zajęć.


Języki wykładowe:
angielski

Kryteria przyjęcia na studia:
Rekrutacja

Rozmowa kwalifikacyjna:
Przyjęcie na studia dokonywane jest na podstawie indywidualnej rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej znajomość języka angielskiego kandydata oraz jego motywacje do podjęcia nauki.

Dokumenty rekrutacyjne:
- formularz zgłoszeniowy WSHE w Łodzi i Montpellier Sup de Co Group,
- dowód opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,
- życiorys w języku angielskim.

Dokumenty aplikacyjne:
- odpis dyplomu (lub kserokopia z oryginałem do wglądu),
- kserokopia dowodu osobistego lub paszportu,
- 3 zdjęcia,
- kserokopia indeksu (oryginał do wglądu) lub suplement do dyplomu,
- zaświadczenie o stażu pracy,

- dodatkowo: Skierowanie z zakładu pracy (jeżeli będzie on finansował koszty studiów).


Opis dyplomu:
Po obronie pracy uczestnicy programu otrzymują dwa dyplomy: MBA Sup de Co Montpellier oraz Świadectwo ukończenia podyplomowych Studiów Menedżerskich WSHE.

4

Odp: MBA studia podyplomowe czy warto kończyć ?

Nie wiem jak w innych miastach ale w Krakowie to moge polecic wse tischnera, uczelnia bierze udzial w projekcie dofinansowujacym podyplomówkę, a ofertę tez maja sporą.l
Dofinansowanie wynosi 80 % więc jest o czym mówic smile Oczywiście jest tez kilka warunków, trzeba  być osoba pracującą , na własny rachunek lub w przedsiębiorstwie, niezależnie czy to firma 10 czy 100-osobowa. Rekrutacja prowadzona jest od czerwca, ja się wybieram smile

5

Odp: MBA studia podyplomowe czy warto kończyć ?

Podyplomowe MBA to bardzo dobry wybór dla osób mających za soba już dość bogate doświadczenia w sferze menadżerskiej a nie mających na to tzw. Papierka.  Ja polecam, z resztą podobnie jak kolega powyżej,  warszawską Wyzszą Szkołę Finansów i Zarządzania. Pomocna kadra, przyjazna atmosfera, profesjonalne podejście do studenta. Studia wzbogacaja wiedze i otwierają oczy na wiele kwestii, w których do tej pory robilo się taktyczne błędy. Kadra WSFiZ do każdego studenta podchodzi w sposób indywidualny, wiec  mozna liczyc na dodatkowe konsultacje.

6

Odp: MBA studia podyplomowe czy warto kończyć ?

Pewnie że WSFiZ w Warszawie to uczelnia godna zaufania fajna atmosfera, profesjonalna kadra, wykłady teoretyczne, ćwiczenia praktyczne oraz zajęcia warsztatowe przeprowadzane na wysokim poziomie zapewniający każdemu studentowi wiedzę, która będzie procentować w przyszłości. POZDRAWIAM:)

7

Odp: MBA studia podyplomowe czy warto kończyć ?

Na Wszibie też są studia MBA. Warunek to ukończone studia wyższe, trzy lata praktyki zawodowej no i pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Zresztą o wszystkim można sobie poczytać http://www.wszib.edu.pl/mba/  Tam są wszystkie informacje.

8

Odp: MBA studia podyplomowe czy warto kończyć ?

Cześć,

odgrzewam temat. Jak zwykle obudziłam się z ręką w nocniku - od dawna planowałam, żeby coś konkretnego ze sobą zrobić (czas na powrót do życia po macierzyńskim) i zastanawiam się nad mba... Jakie macie doświadczenia z takimi studiami? Przełożyło się to na Waszą karierę jakoś szczególnie?

w internecie trafiłam jeszcze na jakieś oferty studiów podyplomowych z zarządzania, ale to w zasadzie od razu odrzucam, ale są też jakieś programy certyfikacji. Słyszałyście kiedyś o CIM? Znacie kogoś, kto taki program skończył? Jak przeglądałam programy to byłoby to najfajniejszą opcją /przed ciążą pracowałam w dziale marketingu/, ale jednak dość kosztowną.

będę bardzo wdzięczna za wszelkie opinie i wskazówki

d.

Posty [ 8 ]

Strony 1

Zaloguj się lub zarejestruj by napisać odpowiedź

Forum Kobiet » STUDIA, SESJA I ŻYCIE STUDENCKIE » MBA studia podyplomowe czy warto kończyć ?

Zobacz popularne tematy :

Mapa strony - Archiwum | Regulamin | Polityka Prywatności© www.netkobiety.pl 2007-2021