Obietnice o woli Bożej i zbawieniu zapisane w Biblii - Netkobiety.pl

Dołącz do Forum Kobiet Netkobiety.pl! To miejsce zostało stworzone dla pełnoletnich, aktywnych i wyjątkowych kobiet, właśnie takich jak Ty! Otrzymasz tutaj wsparcie oraz porady użytkowniczek forum! Zobacz jak wiele nas łączy ...

Szukasz darmowej porady, wsparcia ? Nie zwlekaj zarejestruj się !!!


Forum Kobiet » RELIGIA - DUCHOWE POSZUKIWANIA » Obietnice o woli Bożej i zbawieniu zapisane w Biblii

Strony 1

Zaloguj się lub zarejestruj by napisać odpowiedź

Posty [ 4 ]

1 Ostatnio edytowany przez Fumiko (2011-04-26 19:25:39)

Temat: Obietnice o woli Bożej i zbawieniu zapisane w Biblii

*************************************

Obietnice
O woli Bożej i zbawieniu

*************************************

Niewiele trzeba aby przeczytać ten tekst ok. 20 - 25 min
w tym czasie można się upewnić co do własnego kursu.
Jeśli wierzysz Bogu powinieneś o tym wiedzieć
Jeśli nie wierzysz to powinieneś się o tym dowiedzieć...

~~~~~~~~~~~~Wiara Bogu prowadzi tam gdzie nie prowadzi niewiara

Trusting God leads where lack of faith does not
(Faith in God leads where the lack of it cannot)

- tedeus Dobre dzieje 05.02.2010 10:05
~~~~~~~~~~~~


=> czytając można posłuchać muzyki ? ? ??
(najlepiej wkleić ten link w nowe okno)
http://www.youtube.com/watch?v=bwJJjLkOaXg&feature=&p=C820897044ADD778&index=0&playnext=1
__..-~~~-.. _ _.-~~~~~...__
// __Ps 118:8 _! _.-~~~~..__ \\
// __...-~~~-. ._! _'-Ef 5:10-~ \\
// __Mt 7:13-14_\ ! /_.~~~~-.__\\
=============\\^//======­====

Ef 1:2 "Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa.""Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych."
(zob. Mt 4:4)

2Tm 3:16-17 "Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany."

"Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania;" (zob.Oz 4:6)

1Tes 4:3-6 "Taka jest bowiem wola Boża: uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa,(4) aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu,(5) nie z namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga,"

J 3:16 "Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego
dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny."

J 17:3 "A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie,
jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś."

J 3:17 "Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony."

Jezus powiedział
J 6:47 "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny."

Dz 4:12 "I nie ma w nikim innym zbawienia;
albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom,
przez które moglibyśmy być zbawieni."

Kol 1:18 "On także jest Głową Ciała, Kościoła; On jest początkiem,
pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy,"

Rz 9:33 "jak napisano: Oto kładę na Syjonie Kamień obrazy i skałę
zgorszenia, a kto w niego uwierzy, nie będzie zawstydzony."

1 Tym 2:5-6 "Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie."

1J 5:11-12 "A takie jest to świadectwo. że żywot wieczny dał nam Bóg,
a żywot ten jest w Synu jego. Kto ma Syna, ma żywot;
kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota."

J 3:18 "Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy,
już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego."

Hbr 9:24-26 "Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga;(25) i nie dlatego, żeby wielekroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią,(26) gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata; ale obecnie objawił się On jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie."

Hbr 10:14 "Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni."

Jr 29:11-14 "Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was - mówi Pan - myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją.(12) Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was.(13) A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem,"


Ef 5:10 "Dochodźcie tego, co jest miłe Panu."


* "Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego." (Dz 2:38}

* "Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to: Nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty.(3) Tedy rzekł: Jak więc zostaliście ochrzczeni? A oni rzekli: Chrztem Janowym.(4) Paweł zaś rzekł: Jan chrzcił chrztem upamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa.(5) A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa.(6) A gdy Paweł włożył na nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty i mówili językami, i prorokowali." (zob. Dz 19:2-6)

* "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego." (zob. J 3:3)

* J 3:6 "Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest."

* "Musicie się na nowo narodzić." (zob.J 3:7)

* Ez 36:26 "I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste."

Mt 7:9-17 "Czy jest między wami taki człowiek, który, gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień?(10) Albo, gdy go będzie prosił o rybę, da mu węża?(11) Jeśli tedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą.(12) A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; taki bowiem jest zakon i prorocy.(13) Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą.(14) A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują.(15) Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi!(16) Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi?(17) Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce."

Lk 13:24 "Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli."

Mk 8:34 "A przywoławszy lud wraz z uczniami swoimi, rzekł im: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie."

* J 4:23-24 "Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali.(24) Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie."

1J 2:4-5 "Kto mówi: Znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma.(5) Lecz kto zachowuje Słowo jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy."

J 7:38 "Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej."

Hbr 11:6 "Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają."

Rz 10:17 "Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe."

* Mk 16:17 "A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą,"

* Mt 10:8 "Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie; darmo wzięliście, darmo dawajcie."

* 1Kor 4:20 "Albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy."

Łk 22:29 "A Ja przekazuję wam Królestwo, jak i mnie Ojciec mój przekazał,"

* 1Kor 14:1 "Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować."

* 1J 3:1 "Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że jego nie poznał."

* Rz 8:14 "Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi."

* 1Kor 14:39 "Tak więc, bracia moi, starajcie się gorliwie o dar prorokowania i językami mówić nie zabraniajcie;"

* 1Kor 12:1-12 "A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy.(2) Wiecie, iż, gdyście byli poganami, do niemych bałwanów szliście, jak was prowadzono.(3) Dlatego oznajmiam wam, że nikt, przemawiając w Duchu Bożym, nie powie: Niech Jezus będzie przeklęty! I nikt nie może rzec: Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym.(4) A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam.(5) I różne są posługi, lecz Pan ten sam.(6) I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich.(7) A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi.(8} Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy,(9) inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu.(10) Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków.(11) Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce.(12) Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus;"

2Tm 2:20-21 "W wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane; jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych.(21) Jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego."

* Ga 5:22-23 "Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,(23) łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu."

* Rz 14:17 "Albowiem Królestwo Boże, to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu Świętym."

* Rz 5:1-5 "Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa,(2) dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej.(3) A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość,(4) a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję;(5) a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany."

Ga 3:24 "Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni."

Rz 3:20 "Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu."

Rz 6:14 "Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską."

Rz 3:21-31 "Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy,(22) i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy,(23) gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej,(24) i są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie,(25) którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów,(26) dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa.(27) Gdzież więc chluba twoja? Wykluczona! Przez jaki zakon? Uczynków? Bynajmniej, lecz przez zakon wiary.(28} Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu.(29) Czy Bóg jest Bogiem tylko Żydów? Czy nie pogan także? Tak jest, i pogan,(30) albowiem jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych na podstawie wiary, a nieobrzezanych przez wiarę.(31) Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy."

Rz 6:11-13 "Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.(12) Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom jego,(13) i nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości."


Ef 5:10-17 "Dochodźcie tego, co jest miłe Panu
(11) i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie,(12) bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje.(13) Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne;(14) wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano: Obudź się, który śpisz, I powstań z martwych, A zajaśnieje ci Chrystus.(15) Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy,(16) wykorzystując czas, gdyż dni są złe.(17) Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska."


Ps 103:8 "Miłosierny i łaskawy jest Pan, Cierpliwy i pełen dobroci"

Mk 12:30 "Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej."

Ps 37:5 "Powierz Panu drogę swoją, Zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni."

1P 2:24 "On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was."

Ps 103:12 "Jak daleko jest wschód od zachodu, Tak oddalił od nas występki nasze."

1Tm 2:1-4 "Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi,(2) za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości.(3) Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym,(4) który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy."

1Tm 6:10 "Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy; niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia."

Prz 21:16 "Kto zbacza z drogi roztropności, spocznie w gromadzie zmarłych."

Mt 16:26 "Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją?"

Ef 4:29 "Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają."

Mk 9:41-50 "Albowiem kto by napoił was kubkiem wody w imię tego, że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej.(42) A kto by zgorszył jednego z tych maluczkich, którzy wierzą, temu lepiej by było, by zawiesić na jego szyi kamień młyński, a jego wrzucić do morza.(43) A jeśli cię gorszy ręka twoja, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie wejść kaleką do żywota, niż mieć dwoje rąk, a pójść do piekła, w ogień nieugaszony,(44) gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie.(45) A jeśli cię gorszy noga twoja, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie wejść kulawym do żywota, niż mieć dwie nogi, a być wrzuconym do piekła,(46) gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie.(47) I jeśli cię gorszy oko twoje, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż mieć dwoje oczu, a być wrzuconym do piekła,(48} gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie.(49) Albowiem każdy ogniem będzie osolony.(50) Sól, to dobra rzecz, ale jeśli sól zwietrzeje, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w samych sobie i zachowujcie pokój między sobą. "

Mt 6:1-6 "Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano; inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie.(2) Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam: Odbierają zapłatę swoją.(3) Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja,(4) aby twoja jałmużna była ukryta, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie.(5) A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom; zaprawdę powiadam wam: Otrzymali zapłatę swoją.(6) Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie."

Mk 11:25 "A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia."

Mt 6:15 "A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych."

Rz 12:14 "Błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie."

Jk 4:1-6 "Skądże spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych?(2) Pożądacie, a nie macie; zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć; walczycie i spory prowadzicie. Nie macie, bo nie prosicie.(3) Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności.(4) Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem, to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga.(5) Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi: Zazdrośnie chce On mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie?(6) Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi: Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje."

Prz 14:14 "Serce przewrotne zadowala się swoimi zabiegami, serce dobre dopiero swoimi uczynkami."

Mt 16:26-27 "Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją?(27) Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi, i wtedy odda każdemu według uczynków jego."

Rz 2:7-8 "tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci, i nieśmiertelności, da żywot wieczny; tych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta."

Hbr 3:12-13 "Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego,(13) ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa 'dzisiaj', aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu."

1J 2:3-6 "A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy.(4) Kto mówi: Znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma.(5) Lecz kto zachowuje Słowo jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy.(6) Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował."

"Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem, jak czary, a krnąbrność, jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom."
(zob. 1Sm 15:22-23)

2P 3:18 "Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy."

Ef 6:11-20 "Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi.(12) Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich.(13) Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się.(14) Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości(15) i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju,(16) a przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego;(17) weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże.(18} W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych(19) i za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania ewangelii,"

* Dz 20:28 "Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór Pański nabyty własną jego krwią."

1Tm 3:2-5 "Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel,(3) nie oddający się pijaństwu, nie zadzierzysty, lecz łagodny, nie swarliwy, nie chciwy na grosz,(4) który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości,(5) bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży?"

Hbr 13:4 "Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane; rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg."

Ef 5:5 "Gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty, lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym."

"Taka to jest droga tych, którzy żyją w błędnej pewności siebie, I taki koniec tych, którym własna mowa się podoba. Sela. Pędzą jak owce do otchłani, Śmierć jest pasterzem ich." (zob. Ps 49:14-15)

Iz 45:20 "Zbierzcie się i przyjdźcie, przystąpcie razem, wy, ocaleni z narodów! Nierozumni są ci, którzy noszą swojego bałwana z drewna i modlą się do boga, który nie może wybawić."

"którzy mówią do drewna: Ty jesteś moim ojcem, a do kamienia: Ty mnie zrodziłeś! Gdyż obrócili się do mnie plecami, a nie twarzą, a w czasie swojej niedoli mówią: Powstań i wybaw nas! A gdzie są twoi bogowie, których sobie zrobiłaś?"
(zob. Jr 2:27-28, Mi 5:11-12, Iz 27:9 => Wj 20:3-6, Iz 1:16-20)

2Tm 3:1-5 "A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy: {2) Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni,(3) bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie miłujący tego, co dobre,(4) zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga,(5) którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy; również tych się wystrzegaj."

1Kor 15:34 "Opamiętajcie się nareszcie i nie grzeszcie; albowiem niektórzy nie znają Boga; dla zawstydzenia waszego to mówię."

1Kor 6:9-15 "Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy,(10) ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą.(11) A takimi niektórzy z was byli; aleście obmyci, uświęceni, i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego.(12) Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić.(13) Pokarm jest dla brzucha, a brzuch jest dla pokarmów; ale Bóg zniweczy jedno i drugie. Ciało zaś jest nie dla wszeteczeństwa, lecz dla Pana, a Pan dla ciała.(14) A Bóg i Pana wskrzesił, i nas wskrzesi przez moc swoją.(15) Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Czy mam tedy wziąć członki Chrystusowe i uczynić je członkami wszetecznicy? Przenigdy!"Mt 5:4 "Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni."

2Kor 7:10 "Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje; smutek zaś światowy sprawia śmierć."

* Iz 61:1-3 "Duch Wszechmocnego, Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę; posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie,(2) abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych,(3) abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. I będą ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku Jego wsławieniu."

1Kor 2:9 "Głosimy tedy, jak napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują."

Ps 37:4 "Rozkoszuj się Panem, A da ci, czego życzy sobie serce twoje!"

Ps 103:1-23 "Błogosław, duszo moja, Panu I wszystko, co we mnie, imieniu jego świętemu!(2) Błogosław, duszo moja, Panu I nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego!(3) On odpuszcza wszystkie winy twoje, Leczy wszystkie choroby twoje.(4) On ratuje od zguby życie twoje; On wieńczy cię łaską i litością.(5) On nasyca dobrem życie twoje, Tak iż odnawia się jak u orła młodość twoja."

Ps 104:24 "O, jak liczne są dzieła twoje, Panie! Tyś wszystko mądrze uczynił: Ziemia jest pełna dóbr twoich!"

"Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, Świat i ci, którzy na nim mieszkają." (zob. Ps 24:1, 1Kor 10:26)


Mi 6:8 "Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem."

Mt 12:35-36 "Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy.(36) A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu."

Prz 9:10-11 "Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie Świętego - to rozum,(11) gdyż przeze mnie rozmnożą się twoje dni i przedłużą się lata twojego życia."

Rz 8:28 "A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani."

Mt 6:31-33 "Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać?(32) Bo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.
(33) Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane."

Prz 8:17-18 "Miłuję tych, którzy mnie miłują, a którzy mnie gorliwie szukają, znajdują mnie.(18} U mnie jest bogactwo i sława, trwałe dobra i powodzenie."

J 16:27 "albowiem sam Ojciec miłuje was, dlatego że wyście mnie umiłowali i uwierzyli, że Ja od Boga wyszedłem."

J 15:14 "Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję."

J 14:24 "Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega, a przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał."

J 14:21 "Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje; a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i Ja miłować go będę, i objawię mu samego siebie."1Tes 4:3-6 "Taka jest bowiem wola Boża: uświęcenie wasze,
żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa,
aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu,
nie z namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga,
aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy."

Ga 5:24 "A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami."

Kol 3:1 "A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej;"

Prz 2:1-9 "Synu mój! Jeżeli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje wskazania,(2) nadstawiając ucha na mądrość i zwracając serce do rozumu,(3) jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność,(4) jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych,(5) wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga;(6) gdyż Bóg daje mądrość, z jego ust pochodzi poznanie i rozum.(7) On zachowuje swoją pomoc dla prawych, jest tarczą dla tych, którzy postępują nienagannie,(8} strzegąc ścieżek prawa i czuwając nad drogą swoich wiernych.(9) Wtedy zrozumiesz sprawiedliwość, prawo i prawość, każdą dobrą drogę."

1Tm 1:5 "A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia, i z wiary nieobłudnej,"

1Kor 13:4-7 "Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się,(5) nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego,(6) nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy;(7) wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi."

1J 5:2-3 "Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga
miłujemy i przykazania jego spełniamy.
Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, a przykazania jego nie są uciążliwe."

Rz 13:10 "Miłość bliźniemu złego nie wyrządza; wypełnieniem więc zakonu jest miłość."


Ef 5:10 "Dochodźcie tego, co jest miłe Panu."


Prz 4:23 "Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia!"

Prz 3:5-6 "Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie!(6) Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki!"


Lk 6:46-49 "Dlaczego mówicie do mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich, i czyni je. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko, i założył fundament na skale. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody o ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Kto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu, i uderzyły weń wody, i wnet runął, a upadek domu owego był zupełny."

Prz 14:16 "Mądry boi się Boga i unika złego, lecz głupiec spoufala się z nim i czuje się bezpieczny."


Wj 20:7 "Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego."


Ef 4:29 "Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają."

Mt 23:9 "Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim; albowiem jeden jest Ojciec wasz, Ten w niebie."


Ps 118:8 "Lepiej ufać Panu, Niż polegać na ludziach."

Kol 2:8 "Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie;"

1Kor 1:21-24 "Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie.(22) Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują,(23) my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo,(24) natomiast dla powołanych - i Żydów, i Greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą."

Ps 1:1 "Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych Ani nie stoi na drodze grzeszników, Ani nie zasiada w gronie szyderców,"

Ps 119:127 "Zbawienie dalekie jest od bezbożników, Bo nie szukają ustaw twoich,"

"Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych."(zob. Mt 22:32)

1J 1:5 "A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności."

Prz 6:16-19 "Tych sześć rzeczy nienawidzi Pan, a tych siedem jest dla niego obrzydliwością: Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa, i sianie niezgody między braćmi."

Jk 4:7 "Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was."

Oz 14:2 "Weźcie ze sobą słowa skruchy i nawróćcie się do Pana!
Mówcie do niego: Odpuść nam wszelką winę i przyjmij naszą prośbę, a my złożymy ci w ofierze owoce naszych warg!"


"Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii." (zob. Mk 1:15)

"Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, a głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, ubogim opowiadana jest ewangelia.(23) A błogosławiony jest ten, który się mną nie zgorszy." (zob. Lk 7:22-23)

Mk 10:15 "Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego."

Ap 3:20 "Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną."

Rz 10:9 "Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz."

Ef 2:8-10 "Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar;(9) nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.(10) Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili."

* 1P 2:1-5 "Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę, i obłudę, i zazdrość, i wszelką obmowę(2) jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie nie sfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu,(3) gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan.(4) Przystąpcie do niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny.(5) I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa."

J 16:24 "Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim; proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna."

Lk 11:9 "A ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam."

Mt 12:30 "Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, rozprasza."

"Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje." (zob. Lk 10:2)

"Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony." (zob. Mk 16:15-16)

Dz 17:30 "Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy,
teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali "

Rz 1:16 "Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej,
jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy "

Ga 1:7 "chociaż innej nie ma; są tylko pewni ludzie,
którzy was niepokoją i chcą przekręcić ewangelię Chrystusową."

Hbr 4:12-13 "Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca;(13) i nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę."

Ps 34:9 "Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan: Błogosławiony
człowiek, który u niego szuka schronienia!"

J 15:7 "Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam."

1J 5:13-14 "To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny.(14) Taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego, iż jeżeli prosimy o coś według jego woli, wysłuchuje nas."

"Bogactwem zbawienia to mądrość i poznanie, bojaźń przed Panem to jego skarb." (zob. Iz 33:6)

J 12:46 "Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie."

"Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota." (zob. Ap 21:6)

"Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie." (zob. J 14:6)

"Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota." (zob. J 8:12)

J 10:9 "Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony
będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie."

J 10:27 "Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną."

J 10:11 "Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce."

Mt 10:16 "Oto Ja posyłam was jak owce między wilki, bądźcie tedy roztropni jak węże i niewinni jak gołębice."

Ps 45:4-5 "Przypasz miecz swój do biodra, bohaterze, Blask swój i dostojeństwo swoje!(5) Niech ci się szczęści! Wystąp w obronie prawa, łagodności i sprawiedliwości, A prawica twoja dokona cudownych czynów!"

1J 3:1-3 "Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że jego nie poznał.(2) Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest.(3) I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty."

Ef 1:17-20 "aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia ku poznaniu jego,(18} i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie jego,(19) i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły jego,(20) jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie"

1Tes 5:23 "A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa."

Rz 12:2 "A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe."

* "weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi." (zob. Dz 1:8}

J 13:35 "Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie."

Mt 28:19-20 "Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,(20) ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata."

2P 1:2-12 "Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego, Jezusa Chrystusa.(3) Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę,(4) przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość.(5) I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem,(6) poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością,(7) pobożność braterstwem, braterstwo miłością.(8} Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa.(9) Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów.(10) Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić; czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie.(11) W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.(12) Dlatego zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy, chociaż o nich wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie."

Hbr 13:20-21 "A Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa,(21) niech was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili wolę jego, sprawując w nas to, co miłe jest w oczach jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen."
cytaty: Biblia Warszawska 1975
~~~~~~~~~~~~<*})><~~~

* Na temat darów Ducha Świętego pisze Paweł w liście do Koryntian rozdział 12, 13 i 14
Polecam temat Dary Ducha Świętego - link nr. 46a
http://www.netkobiety.pl/viewtopic.php?pid=545934#p545934

Kilka ważnych zdań na temat nawrócenia nowo narodzenia i duchowego życia

=> Filmy i historie z dobrym przesłaniem
http://www.netkobiety.pl/viewtopic.php?pid=545934#p545934

Linki do innych stron są na forum zabronione.
______________________________________

Steruj tak aby trafić do Dobrego portu
Zobacz podobne tematy :

2

Odp: Obietnice o woli Bożej i zbawieniu zapisane w Biblii

Aleś się naprodukował. Studiowałem biblię kilkanaście lat, wszystko po to by na końcu stwierdzić,że to książka dla psychopatów i wyrzucić ją do kosza :-) .

3

Odp: Obietnice o woli Bożej i zbawieniu zapisane w Biblii

Witaj
~~~~~~~

Biblia to niezwykła księga
Dla wielu to opowieść o Umiłowanym Ojcu i całej swojej rodzinie

- tedeus Dobre dzieje
~~~~~~~

Zapraszam do filmów - miejsc wymienionych w Biblii: Góra ognia - Synaj - film nr. 1
Exodus - film nr. 2 a także wykopalisk w Izraelu mat. nr. 4
Zobacz jak działa dziś Bóg w życiu ludzi {26-45} 
http://www.netkobiety.pl/t23990.html

Steruj tak aby trafić do Dobrego portu

Posty [ 4 ]

Strony 1

Zaloguj się lub zarejestruj by napisać odpowiedź

Forum Kobiet » RELIGIA - DUCHOWE POSZUKIWANIA » Obietnice o woli Bożej i zbawieniu zapisane w Biblii

Zobacz popularne tematy :

Mapa strony - Archiwum | Regulamin | Polityka Prywatności© www.netkobiety.pl 2007-2018