Fundacja Ojców Pokrzywdzonych przez Sądy - wzór intercyzy - Netkobiety.pl

Dołącz do Forum Kobiet Netkobiety.pl! To miejsce zostało stworzone dla pełnoletnich, aktywnych i wyjątkowych kobiet, właśnie takich jak Ty! Otrzymasz tutaj wsparcie oraz porady użytkowniczek forum! Zobacz jak wiele nas łączy ...

Szukasz darmowej porady, wsparcia ? Nie zwlekaj zarejestruj się !!!


Forum Kobiet » STYL ŻYCIA I SPOŁECZEŃSTWO KOBIECYM OKIEM » Fundacja Ojców Pokrzywdzonych przez Sądy - wzór intercyzy

Strony 1

Zaloguj się lub zarejestruj by napisać odpowiedź

Posty [ 10 ]

Temat: Fundacja Ojców Pokrzywdzonych przez Sądy - wzór intercyzy

Fundacja Ojców Pokrzywdzonych przez Sądy opublikowała na swojej stronie wzór intercyzy małżeńskiej.
http://www.fundacjaojcow.org.pl/wzory%20pism.html
(gdyby ciachnięto link: fundacjaojcow.org, potem wzory niektórych pism, potem wzór intercyzy)
Wkleję wszystkie paragrafy, bo jest tam więcej kwiatków, ale zwróćcie uwagę szczególnie na paragrafy 19, 20 i 24.

§ 1
                            Dochody jakie będziemy otrzymywać, będziemy wydawać według swojego uznania i woli. Na wspólne wyżywienie będziemy łożyć maksymalnie po 200zł miesięcznie i po połowie  na inne wydatki związane z kosztami  utrzymania, według rachunków i udokumentowanych  wydatków.
                                                                               § 2
                           Po urodzeniu dziecka i kolejnych dzieci, Barbara Kowalska do 2-ego roku życia dzieci, będzie opiekować się nimi nie pracując poza domem. Roman Nowak zobowiązuje się, do pokrywania kosztów utrzymania rodziny w tym okresie na poziomie adekwatnym do jego zarobków. W przypadku rażących braków w utrzymaniu domu, Barbara Kowalska będzie mogła zatrudnić się poza domem.
                                                                               § 3
Po okresie wychowawczym dzieci § 2, małżonkowie solidarnie po połowie dokładają się do kosztów utrzymania dzieci, rodziny.                                                                             
                                                                                § 4
                          Małżonek, który będzie zarabiał więcej, po urodzeniu dzieci, może nadwyżki gotówkowe pożytkować według swojego uznania. Może obdarowywać współmałżonka, dzieci, zapisywać na jego nazwisko, dobra ruchome i nieruchome.                                                                               
                                                                                § 5
                          O wyborze przedszkola i szkół dla dzieci do ich pełnoletności, będzie decydował Roman Nowak  po  konsultacjach z żoną.
                                                                               § 6

                         O wyborze miejsca  wakacji z żoną, dla całej rodziny, lub tylko dzieci, będzie decydował Roman Nowak po konsultacjach z żoną.
                                                                             
                                                                               § 7
                         O wyborze miejsc  przyjęć, kina, teatru i innych miejsc kulturowych  dla całej rodziny, lub tylko dzieci, będzie decydował Roman Nowak po konsultacjach z żoną.                                                                                   
                                                                               
                                                                            § 8
Matka dzieci jak i ojciec dzieci, nie mogą indoktrynować dzieci przeciwko sobie w małżeństwie, jak i po rozstaniu. W przypadku  indoktrynowania dzieci przeciwko sobie w małżeństwie, jak i po rozstaniu, rodzic indoktrynujący dzieci, przeciwko drugiemu rodzicowi, zapłaci każdorazowo odszkodowanie rodzicowi drugiemu, do jego rąk, najpóźniej w ciągu 1-miesiąca od dnia zdarzenia  kwotę 1000USD i przeprosi w obecności dziecka.
                                                                              § 9
Rodzice w obecności dzieci nie mogą kłócić się i poruszać spornych spraw, dotyczących dzieci i całej rodziny.                                                       
                                                                              § 10
Rodzina będzie spożywać posiłki razem, przygotowane przez Barbarę Kowalską. Tylko w uzasadnionych przypadkach, może rodzina niekompletna spożywać posiłki.
                                                                               § 11
Kary i nagrody dla dzieci stosuje Roman Nowak,  według swojego uznania, mieszczące się w obowiązujących normach etycznych, w rodzinach Polskich.                                                                             
                                                                               § 12
Jeżeli po zawarciu związku małżeńskiego, okazało by się, że jeden z małżonków ma inną orientację seksualną, niż orientacja heteroseksualna, zapłaci drugiemu małżonkowi odszkodowanie w wysokości 100.000zł  i  rozwód będzie orzeczony z wyłącznej jego winy. Dzieci będą powierzone rodzicowi który nie zmienił orientacji seksualnej.
                                                                               § 13
Gdy jeden małżonek rozstanie się z drugim małżonkiem, lub  złoży  wniosek o rozwód, w przypadku nie złamania umowy przedmałżeńskiej przez drugiego małżonka, zapłaci on odszkodowanie drugiemu małżonkowi  w kwocie 100.000zł i  rozwód będzie orzeczony z wyłącznej jego winy.
                                                                               § 14
Po rozwodzie, lub nie zamieszkiwaniu razem, Romanowi Nowakowi będzie powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej  nad małoletnimi dziećmi, do ukończenia przez nich pełnoletności. Po ukończeniu pełnoletności przez dzieci, dzieci zadecydują  z kim będą zamieszkiwać. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania dzieci, obowiązek alimentacyjny, będzie obowiązywał jak w § 17.
                                                                               § 15
Gdy rodzice nie będą zamieszkiwać razem,  dzieci będą mogły kontaktować się z matką, co drugi tydzień od piątku od godz. 17.00 do niedzieli do godz. 18.00,  w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia  i pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych, od godz.10.00 do godz. 20.00, miesiąc lipiec wakacji i pierwszy tydzień ferii zimowych. Za okres 1-go miesiąca wakacji i jednego tygodnia ferii zimowych przebywania dzieci u drugiego rodzica, alimentów się nie pobiera. Jeżeli Roman Nowak wyrazi zgodę, to dzieci będą mogły przebywać z matką większą ilość czasu, a za ten okres nie będzie pobierał alimentów.
                                                                                § 16
W przypadku utrudniania przez Romana Owaka, kontaktów  matce z dziećmi i nie wywiązywania się z  § 15, Sąd Cywilny po rozprawie, może przydzielić dzieci pod  opiekę matce, wówczas  kontakty ojcu będą przysługiwać jak w  § 15.
                                                                                § 17
Gdy rodzice nie będą zamieszkiwać razem, alimenty na dzieci od Barbary Kowalskiej, będzie  pobierał Roman Nowak stałe, do ukończenia 18-roku życia.
Na jedno dziecko miesięcznie, maksymalnie do kwoty równowartość 100.USD.                                                         Na dwoje dzieci miesięcznie, maksymalnie do kwoty równowartość 80.USD na jedno dziecko.                                                             Na troje i więcej dzieci miesięcznie, maksymalnie do kwoty równowartość po 60.USD na jedno dziecko.                                                               Alimenty mogą wynosić maksymalnie do  50% dochodów netto rodzica, zobowiązanego do płacenia alimentów.
Po ukończeniu przez dziecko 18-roku życia, alimenty będzie otrzymywało dziecko osobiście, lub na jego konto. Obowiązek alimentacyjny, po ukończeniu przez dziecko 18-tego roku życia obowiązuje, tylko w przypadku uczęszczania przez dziecko do szkoły dziennej, nie dłużej jednak, jak do ukończenia 25-roku życia dziecka. Wysokość alimentów  po 18-tym roku życia, jest taka sama jak do 18-tego roku życia. Dziecko po ukończeniu 18-tego roku życia, jest zobowiązane, do dostarczania rodzicowi płacącemu alimenty, wiarygodne, oryginalne zaświadczenia, potwierdzające jego uczęszczanie do szkoły dziennej, dwa razy w roku.                                                                             
                                                                              § 18
Gdyby po uzyskaniu przez dziecko pełnoletniości, dziecko zamieszka z matką, to ojciec zobowiązany                                będzie płacić alimenty w takiej wysokości jak w § 17
                                                                               § 19

Żona będzie mogła odmówić mężowi współżycia seksualnego, tylko wówczas, gdy będzie miała zwolnienie lekarskie, dwa dni przed i po menstruacji . Może żona także odmówić współżycia seksualnego mężowi, gdy mąż będzie chciał współżyć seksualnie więcej niż raz dziennie

                                                                                § 20
Mąż ma obowiązek współżyć seksualnie z żoną, nie mniej jak trzy razy w tygodniu.
                                                                                § 21

Żona będzie zajmować się domem i zarządzać nim po konsultacji z mężem.
                                                                                § 22
Małżonkowie w miejscach publicznych, nie mogą wypowiadać się negatywnie  przeciw sobie, dzieciom, swoim rodzinom.
                                                                                § 23
Roman Nowak, w każdym  miejscu zamieszkania, tam gdzie będzie przebywał,  będzie decydował o wyborze programu TV.
                                                                               § 24
Barbara  Kowalska zobowiązuje się do: noszenia długich włosów (minimum do ramion), i co najmniej w każdą niedzielę i święta, będzie chodzić w sukienkach, podczas trwania małżeństwa.
                                                                               § 25
Po rozstaniu mąż jak i żona, do końca życia nie będą mogli mówić negatywnie o swoim byłym partnerze, jego postępowaniu, ich rodzinach, pod rygorem zapłacenia odszkodowania w wysokości 100.000zł.                                                                               
                                                                              § 26
Wszelkie zmiany mogą być dokonywane w formie aneksu sporządzonego przed notariuszem.
                                                                              § 27

W sprawach  nieuregulowanych w tym kontrakcie zostaną zastosowane przepisy Kodeksu Cywilnego.
                                                                             § 28
Mając pełną zdolność do czynności prawnych, świadomie wstępujemy w ten związek małżeński, oświadczamy, że oboje mamy orientacje heteroseksualne i zobowiązujemy się do przestrzegania powyższego kontraktu.I oni tak na serio.
Dokument postrzegam jako wyraz kompensacji, która wyrwała się spod kontroli i spotworniała.
Dodatkowe smaczki:

Proponowane zasady w 90% opierają się na prawie biblijnym - tłumaczy Janusz Faliński, prezes fundacji.
(...)
Młodzi ludzie często nie potrafią się dogadać w najbardziej błahych sprawach, a te potrafią doprowadzić do rozwodu. Jeśli mężczyzna zagwarantuje sobie w intercyzie np. prawo do decydowania o programie telewizyjnym, długości włosów żony czy częstotliwości zbliżeń intymnych uniknie sytuacji konfliktowych, a tym samym zagwarantuje trwałość małżeństwa
(...)
Kobiety z krótkimi włosami mogą być pomylone przez dzieci z mężczyznami. Trzeba zapobiegać ich dezorientacji. Poza tym, tak okaleczone, stają się mało atrakcyjne dla mężów – mówi prezes. Według niego jasne jest również, że w przypadku rozwodu to mężczyzna powinien opiekować się dziećmi. – Owszem kobieta powinna mieć takie prawo, ale tylko do 6 roku dziecka, kiedy ono tego najbardziej potrzebuje – mówi Faliński. Przyznaje jednak, że przede wszystkim chodzi o to, że gdyby odgórnie takie prawo wprowadzić, że dzieci zostają z ojcem, to kobiety po prostu nie chciałyby się rozwodzić.
(...)
Dopuszczam taką sytuację, że w związku to kobieta ma więcej męskich cech, a mężczyzna jest zniewieściały i uważam, że w takich sytuacjach to kobieta powinna przejąć w związku władzę. Należałoby zrobić badania genetyczne i określić ile mężczyzny jest w mężczyźnie, a ile w kobiecie i tej bardziej męskiej połówce powierzyć sterowanie rodziną. Lesbijki mają bardzo dużo genów i cech męskich (60-100%), co przekłada się także na ich mądrość – tłumaczy. – Wierzę, że gdyby wprowadzić takie zasady jak w proponowanej intercyzie, to społeczeństwo byłoby o wiele zdrowsze i szczęśliwsze.


Najgorsze, że ludzie, którzy przygotowali ten oszołomski dokument, walczą w sprawie, którą ja generalnie popieram.
Jestem za równymi prawami ojców w sądach i za traktowaniem ich jako równorzędnych rodziców. Sami ojcowie, moim zdaniem, zniechęceni powszechnie panującą opinią że sąd zawsze przyzna dziecko matce, no chyba że to narkomanka a i tak nie wiadomo, często poddają się na samym początku i nie walczą o dzieci. A ci, którzy chcą walczyć, albo są istotnie pokrzywdzeni przez sąd i szukają pomocy, trafiają do, wydawałoby się, poważnej fundacji, która ma im pomóc.
A tu prezes wariat. Przekichane.

Czarna Kotka:No łamali granice przekraczający ja oszukani i często zmuszani do tego ludzie. Rozumiem że to spokojnie usprawiedliwia wypieprzanie ludzi, w tym kobiet i dzieci na bagna i niech tam zdychają, byle po cichu.
Snake: Mniej więcej tak.
Zobacz podobne tematy :

2

Odp: Fundacja Ojców Pokrzywdzonych przez Sądy - wzór intercyzy

I oni tak na poważnie? Byłoby śmieszne gdyby to nie było na serio. Przeczytałam mężowi to tylko się roześmiał.

3 Ostatnio edytowany przez Mussuka (2016-06-16 14:35:16)

Odp: Fundacja Ojców Pokrzywdzonych przez Sądy - wzór intercyzy

Ja poszlam dalej i wlazlam na profil tego "prezesa" (chyba to ten) i szczeka mi opadla - facet  pisze m.in. ze obecne pogodynki w TVP sa nareszcie porzadnie ubrane i nie pokazuja nog, a na uwage jednego pana, ze ladne nogi nie sa zle odpisuje, ze nog nie nalezy pokazywac w telewizji tylko w - Alkowie Malzenskiej.

To chyba jakas epidemia jest ten wysyp dziwolagow:)

a tak na marginesie, droga moderacjo, czemu w mojej stopce/sygnaturce jest jakas reklama???

Ten najwiecej mowi o przeszlosci, kto nie ma planow na przyszlosc

4

Odp: Fundacja Ojców Pokrzywdzonych przez Sądy - wzór intercyzy

To jakiś żart?
Powaliło już co niektórych chyba.

Stopki nie będzie big_smile

5

Odp: Fundacja Ojców Pokrzywdzonych przez Sądy - wzór intercyzy

komus sie chyba marzy powrot niewolnictwa wink takie rzeczy wymyslaja mezczyzni, ktorzy nie potrafia sobie poradzic z rzeczywistoscia  wink dopoki nie usadza kobiety, to nie beda mogli poczuc sie mesko. biedne misie wink

6

Odp: Fundacja Ojców Pokrzywdzonych przez Sądy - wzór intercyzy

Przecież to jest albo prowokacja albo inna forma trollingu. Inna kwestia to sfeminizowane sądy, które ad hoc uznają mężczyzn za winnych.

7 Ostatnio edytowany przez Czarna Kotka (2016-06-17 10:33:21)

Odp: Fundacja Ojców Pokrzywdzonych przez Sądy - wzór intercyzy

Też myślałam na początku że trolling, ale nie, oficjalny dokument na oficjalnej stronie Fundacji.
Ciekawa jetem czy ktoś płci dowolnej podpisał/podpisze ten dokument kiedykolwiek.
Stereotyp jest taki, że kobieta wygrywa w sądzie dzieci, a mężczyzna kasę, zwłaszcza jeśli zona nie pracowała zawodowo (chyba, że są dowody na zdradę/przemoc itp).

Czarna Kotka:No łamali granice przekraczający ja oszukani i często zmuszani do tego ludzie. Rozumiem że to spokojnie usprawiedliwia wypieprzanie ludzi, w tym kobiet i dzieci na bagna i niech tam zdychają, byle po cichu.
Snake: Mniej więcej tak.

8

Odp: Fundacja Ojców Pokrzywdzonych przez Sądy - wzór intercyzy
Czarna Kotka napisał/a:

Najgorsze, że ludzie, którzy przygotowali ten oszołomski dokument, walczą w sprawie, którą ja generalnie popieram.
Jestem za równymi prawami ojców w sądach i za traktowaniem ich jako równorzędnych rodziców. Sami ojcowie, moim zdaniem, zniechęceni powszechnie panującą opinią że sąd zawsze przyzna dziecko matce, no chyba że to narkomanka a i tak nie wiadomo, często poddają się na samym początku i nie walczą o dzieci. A ci, którzy chcą walczyć, albo są istotnie pokrzywdzeni przez sąd i szukają pomocy, trafiają do, wydawałoby się, poważnej fundacji, która ma im pomóc.
A tu prezes wariat. Przekichane.

Moim zdaniem, po przeczytaniu wskazanych przez Ciebie punktów, fundacja nie pomaga ojcom, lecz mężom z wyegzekwowaniem "małżeńskiego obowiązku".
Jestem sceptyczna do szkodliwych skutków działalności owej fundacji. Pragnie ona zwerbować pod przykrywką pomocy niesprawiedliwie potraktowanych ojców, ale faceci nie są głupi i wątpię żeby skusili się na obietnice nie czytając statusu organizacji. A jeśli przeczytają, mężczyźni zazwyczaj skrupulatnie czytają wszelkie instrukcje, to szybko wychwycą kwiatuszki (punkty 19, 20 i 24).
Ojciec walczący o prawo do opieki nad dzieckiem, nie będzie się skupiał na sexie z żoną, która jest z jakiś powodów byłą. To absurd!

9

Odp: Fundacja Ojców Pokrzywdzonych przez Sądy - wzór intercyzy
Czarna Kotka napisał/a:

oficjalny dokument na oficjalnej stronie Fundacji.

Jak założę swoją oficjalną stronę i na niej wstawię dokument ("oficjalny"), że ludzie powinni mieć prawo do płodzenia dzieci z kurami, to też to potraktujesz poważenie?

Do rzeczy - ta fundacja, to de facto jeden człowiek. Warto poszukać o nim informacji w necie: to m.in. autor książki, w której doradza jak żyć 200 (słownie: dwieście) lat. Nadal uważacie, że warto się zajmować jego wymysłami? Bo moim zdaniem, to zakrawa na prześladowanie osoby niepełnosprytnej...

10

Odp: Fundacja Ojców Pokrzywdzonych przez Sądy - wzór intercyzy

No jak założysz oficjalną fundację, to tak.

Czarna Kotka:No łamali granice przekraczający ja oszukani i często zmuszani do tego ludzie. Rozumiem że to spokojnie usprawiedliwia wypieprzanie ludzi, w tym kobiet i dzieci na bagna i niech tam zdychają, byle po cichu.
Snake: Mniej więcej tak.

Posty [ 10 ]

Strony 1

Zaloguj się lub zarejestruj by napisać odpowiedź

Forum Kobiet » STYL ŻYCIA I SPOŁECZEŃSTWO KOBIECYM OKIEM » Fundacja Ojców Pokrzywdzonych przez Sądy - wzór intercyzy

Zobacz popularne tematy :

Mapa strony - Archiwum | Regulamin | Polityka Prywatności© www.netkobiety.pl 2007-2021