Wypowiedzenie dla pracownika w tzw. okresie ochronnym. - Netkobiety.pl

Dołącz do Forum Kobiet Netkobiety.pl! To miejsce zostało stworzone dla pełnoletnich, aktywnych i wyjątkowych kobiet, właśnie takich jak Ty! Otrzymasz tutaj wsparcie oraz porady użytkowniczek forum! Zobacz jak wiele nas łączy ...

Szukasz darmowej porady, wsparcia ? Nie zwlekaj zarejestruj się !!!


Forum Kobiet » PRAWO , ODSZKODOWANIA , FINANSE , UBEZPIECZENIA » Wypowiedzenie dla pracownika w tzw. okresie ochronnym.

Strony 1

Zaloguj się lub zarejestruj by napisać odpowiedź

Posty [ 4 ]

Temat: Wypowiedzenie dla pracownika w tzw. okresie ochronnym.

Witam. Pracuję w obecnej firmie 14 lat. Jestem 1,5 roku przed emeryturą. Mój pracodawca kończy działalność z końcem tego roku /sprzedaje firmę/, w związku z czym pracownicy zostaną zwolnieni.  Dokumenty, czyli świadectwo pracy i pozostałe, mam otrzymać pod koniec roku. Chcę zapytać, co z moim  wypowiedzeniem? Czy należy mi się odprawa i wolne dni na szukanie pracy?  Jestem w okresie ochronnym, który obowiązuje 4 lata przed emeryturą, więc jak wygląda sprawa rozwiązania ze mną umowy?  Bardzo proszę o odpowiedź.

Czas się nie spieszy, to my nie nadążamy..
Reklama
Zobacz podobne tematy :

2

Odp: Wypowiedzenie dla pracownika w tzw. okresie ochronnym.

Art. 231. § 1. W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się
on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy
, z zastrzeżeniem przepisów § 5.
§ 2. Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem części
zakładu pracy na innego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają
solidarnie.

§ 3. Jeżeli u pracodawców, o których mowa w § 1, nie działają zakładowe organizacje
związkowe, dotychczasowy i nowy pracodawca informują na piśmie swoich pracowników
o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, jego
przyczynach, prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla pracowników, a także
zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, w szczególności
warunków pracy, płacy i przekwalifikowania; przekazanie informacji powinno nastąpić co najmniej
na 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy lub jego części na innego
pracodawcę.
§ 4. W terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę,
pracownik może bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek
pracy. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy
prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.
§ 5. Pracodawca, z dniem przejęcia zakładu pracy lub jego części, jest obowiązany
zaproponować nowe warunki pracy i płacy pracownikom świadczącym dotychczas pracę na innej
podstawie niż umowa o pracę oraz wskazać termin, nie krótszy niż 7 dni, do którego pracownicy
mogą złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia proponowanych warunków
. W razie
nieuzgodnienia nowych warunków pracy i płacy dotychczasowy stosunek pracy rozwiązuje się z
upływem okresu równego okresowi wypowiedzenia, liczonego od dnia, w którym pracownik złożył
oświadczenie o odmowie przyjęcia proponowanych warunków, lub od dnia, do którego mógł
złożyć takie oświadczenie. Przepis § 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
§ 6. Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę nie może stanowić
przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy.

Art. 231a. § 1. Jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy, nieobjętego
układem zbiorowym pracy lub zatrudniającego mniej niż 20 pracowników, może być zawarte
porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż
wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w
porozumieniu.

Czyli. Jeśli firma została sprzedana, pracownicy przechodzą pod nowego pracodawcę. Pracownicy nie mogą mieć wypowiedzianych umów tylko z powodu przejścia zakładu pracy na innego właściciela. Mało tego, nie mogą mieć gorszych warunków pracy i płacy (od tego są odstępstwa, ale tylko w określonych sytuacjach i przez określony czas)

Kiedy można zwolnić pracownika w wieku przedemerytalnym?

1. w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, nie stosuje się wspomnianego, ochronnego art. 39 K.p. Pracodawca może w takiej sytuacji rozwiązać stosunek pracy.
2. gdy istnieją podstawy do rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy, czyli w ramach tzw. zwolnienia dyscyplinarnego
3. gdy istnieją podstawy do rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia bez jego winy (art. 53 K.p.) tj.: (niezdolność do pracy)

Art. 39. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje
nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu
uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Tak więc, jeśli wszystkie fakty się zgadzają, pracodawca nie ma prawa zwolnić pracowników, a już na pewno Ciebie .
Tylko nie podpisuj za porozumieniem stron, bo to jedyna opcja by zwolnić kogoś w okresie ochronnym

3

Odp: Wypowiedzenie dla pracownika w tzw. okresie ochronnym.

Serdecznie dziękuję za wyczerpującą odpowiedź!

Czas się nie spieszy, to my nie nadążamy..
Reklama

Posty [ 4 ]

Strony 1

Zaloguj się lub zarejestruj by napisać odpowiedź

Forum Kobiet » PRAWO , ODSZKODOWANIA , FINANSE , UBEZPIECZENIA » Wypowiedzenie dla pracownika w tzw. okresie ochronnym.

Zobacz popularne tematy :

Mapa strony - Archiwum | Regulamin | Polityka Prywatności© www.netkobiety.pl 2007-2018