Komitet Obrony Demokracji - Netkobiety.pl

Dołącz do Forum Kobiet Netkobiety.pl! To miejsce zostało stworzone dla pełnoletnich, aktywnych i wyjątkowych kobiet, właśnie takich jak Ty! Otrzymasz tutaj wsparcie oraz porady użytkowniczek forum! Zobacz jak wiele nas łączy ...

Szukasz darmowej porady, wsparcia ? Nie zwlekaj zarejestruj się !!!


Strony Poprzednia 1 9 10 11 12 13 25 Następna

Zaloguj się lub zarejestruj by napisać odpowiedź

Posty [ 601 do 660 z 1,482 ]

601

Odp: Komitet Obrony Demokracji
Paweło napisał/a:

Inko ja pisze merytorycznie daję argumenty (...)

Dla kogo Paweło merytorycznie? Ty poczytaj, co w tych twoich postach się znajduje. Bełkot często, nic zrozumieć się nie da.

jest broń straszniejsza niż oszczerstwo: to prawda
Zobacz podobne tematy :

602 Ostatnio edytowany przez Paweło (2016-03-04 01:38:16)

Odp: Komitet Obrony Demokracji

Paraliż TK
1 rozpatrywanie sprawy w składzie co najmniej 13-osobowym zamiast 5 lub 9 jak dotychczas (nie dotyczy skargi konstytucyjnej). Oznacza to, że TK będzie rozpatrywał 2-3 razy mniej spraw;
2 orzeczenia mają zapadać większością 2/3 głosów, na co nie ma podstawy w Konstytucji i co oznacza, że ok. 30 proc. spraw może się nie doczekać się rozstrzygnięcia;
3 prezydent i minister sprawiedliwości mogą wystąpić do zgromadzenia ogólnego TK o wszczęcie procedury dyscyplinarnej wobec sędziego. W tym wypadku zgromadzenie zwykłą większością może wnioskować do Sejmu o odwołanie sędziego (Organy kontrolowane przez TK będą mogły mu pogrozić). Konstytucja nie przewiduje takiej kompetencji Sejmu;
4 pozbawia się TK prawa ustalania kolejności rozpatrywania spraw. To uniemożliwi rozpatrywanie pilnych spraw a nawet pozwoli zamulić TK byle czym, aby sprawy ewidentnie niekonstytucyjne były rozpatrywane za x lat;
5 nie ma vacatio legis, co jest sprzeczne z dotychczasowym orzecznictwem TK i ma na celu uniemożliwienie rozpatrzenia przez TK zgodności tej ustawy z Konstytucją wcześniej niż za kilka lat;
6 Ustawowo zobligowane do opiniowania tej ustawy instytucje takie jak Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Sądownicza, Sąd Najwyższy, Krajowa Rada Radców Prawnych, Prokurator Generalny miały 1 dzień na zaopiniowanie pierwotnej wersji projektu. W ogóle nie dano im szansy zaopiniować poprawek wychodzących poza pierwotny zakres projektu ustawy a zgłoszone przez poseł Pawłowicz na posiedzeniu komisji i od razu procedowane.
Poza tym trybunał działa z sędziami którzy według wyroku TK nie powinni być sędziami czyli teraz jest pytanie czy te nowe wyroki będą zgodne z konstytucją...
To jest właśnie błędne koło o którym dużo mówiono w TV.

Transhumanista "Starzenie się to odwieczna choroba choroba która należy w końcu wyleczyć"
http://www.youtube.com/watch?v=RGdaHHHHWoA
http://www.transhumanism.pl/ (strona niekomercyjna)
"Człowiekowi mądremu cała ziemia jest dostępna, gdyż ojczyzną szlachetnej duszy jest cały świat" Demokryt

603

Odp: Komitet Obrony Demokracji
Facet79 napisał/a:

Moze teraz czas na demonstracje w obronie imienia Jaruzelskiego ?

No przecież część 'elity' broniącej Wałęsy broni też jaruzela. Nawet na marszu KOD były głosy, że jaruzelski miał więcej honoru niż Jarek, bo oddał władzę big_smile

Wystarczy zobaczyć co ta szechterowska gadzinówka wyborcza wypisywała o jaruzelskim.

604 Ostatnio edytowany przez Paweło (2016-03-04 01:42:33)

Odp: Komitet Obrony Demokracji

A wystarczy zobaczyć jak śmieciowa gazeta Polska walczyła z Michnikiem i przegrywała procesy. Polecam film bądź realistą, chciej niemożliwego. Antysemityzm z ciebie wali a podobno w ogóle nie ma w Polsce antysemitów big_smile
Znów zero odpowiedzi na mój post mam go jeszcze raz powielić ?

Transhumanista "Starzenie się to odwieczna choroba choroba która należy w końcu wyleczyć"
http://www.youtube.com/watch?v=RGdaHHHHWoA
http://www.transhumanism.pl/ (strona niekomercyjna)
"Człowiekowi mądremu cała ziemia jest dostępna, gdyż ojczyzną szlachetnej duszy jest cały świat" Demokryt

605

Odp: Komitet Obrony Demokracji
_miszmasz napisał/a:
Facet79 napisał/a:

Moze teraz czas na demonstracje w obronie imienia Jaruzelskiego ?

No przecież część 'elity' broniącej Wałęsy broni też jaruzela. Nawet na marszu KOD były głosy, że jaruzelski miał więcej honoru niż Jarek, bo oddał władzę big_smile

Wystarczy zobaczyć co ta szechterowska gadzinówka wyborcza wypisywała o jaruzelskim.

Wybiórcza gra na siebie i swoich mocodawców. Będą popierać każdego, kiedy mają z tego korzyść i swój interes. W ich wykonaniu nic nie zdziwi.

jest broń straszniejsza niż oszczerstwo: to prawda

606

Odp: Komitet Obrony Demokracji
Paweło napisał/a:

Paraliż TK
1 rozpatrywanie sprawy w składzie co najmniej 13-osobowym zamiast 5 lub 9 jak dotychczas (nie dotyczy skargi konstytucyjnej). Oznacza to, że TK będzie rozpatrywał 2-3 razy mniej spraw;
2 orzeczenia mają zapadać większością 2/3 głosów, na co nie ma podstawy w Konstytucji i co oznacza, że ok. 30 proc. spraw może się nie doczekać się rozstrzygnięcia;
3 prezydent i minister sprawiedliwości mogą wystąpić do zgromadzenia ogólnego TK o wszczęcie procedury dyscyplinarnej wobec sędziego. W tym wypadku zgromadzenie zwykłą większością może wnioskować do Sejmu o odwołanie sędziego (Organy kontrolowane przez TK będą mogły mu pogrozić). Konstytucja nie przewiduje takiej kompetencji Sejmu;
4 pozbawia się TK prawa ustalania kolejności rozpatrywania spraw. To uniemożliwi rozpatrywanie pilnych spraw a nawet pozwoli zamulić TK byle czym, aby sprawy ewidentnie niekonstytucyjne były rozpatrywane za x lat;
5 nie ma vacatio legis, co jest sprzeczne z dotychczasowym orzecznictwem TK i ma na celu uniemożliwienie rozpatrzenia przez TK zgodności tej ustawy z Konstytucją wcześniej niż za kilka lat;
6 Ustawowo zobligowane do opiniowania tej ustawy instytucje takie jak Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Sądownicza, Sąd Najwyższy, Krajowa Rada Radców Prawnych, Prokurator Generalny miały 1 dzień na zaopiniowanie pierwotnej wersji projektu. W ogóle nie dano im szansy zaopiniować poprawek wychodzących poza pierwotny zakres projektu ustawy a zgłoszone przez poseł Pawłowicz na posiedzeniu komisji i od razu procedowane.
Poza tym trybunał działa z sędziami którzy według wyroku TK nie powinni być sędziami czyli teraz jest pytanie czy te nowe wyroki będą zgodne z konstytucją...
To jest właśnie błędne koło o którym dużo mówiono w TV.


Na stronie internetowej Sejmu udostępniona została opinia prawna dotycząca ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Analizując poszczególne zapisy przeforsowanej przez PO jeszcze przed wyborami ustawy o Trybunale Konstytucyjnym nie ma on wątpliwości, że powołanie nowych sędziów TK odbyło się przy rażącym naruszeniu Konstytucji.

Opinia prawna stanowi odpowiedź na dwa kluczowe pytania:

    1.  Czy przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. z 2015, poz. 1064) dotyczące wyboru sędziów Trybunału w 2015 r. są zgodne z Konstytucją?
    2.  Czy nie zakończona ślubowaniem przed Prezydentem procedura obsadzania stanowiska sędziego TK, ma – w świetle wzorca konstytucyjnego i ustawowego – charakter zamknięty, a w szczególności czy podlega zasadzie dyskontynuacji?

Pod opinią widnieje informacja, że została ona sporządzona przez eksperta zewnętrznego, który został wskazany przez podmiot uprawniony. Ponadto pojawia się zapis podkreślający, że opinia „wyraża pogląd autora i nie może być utożsamiana ze stanowiskiem służb prawnych Kancelarii Sejmu”. Opinia została sporządzona przez prof. dr hab. Bogusława Banaszak z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

     „Warto zauważyć, że równoczesne występowanie dwóch regulacji - ustawowej i regulaminowej – odmiennie normujących te same zagadnienia prowadzi do negatywnych skutków w praktyce stosowania prawa i w efekcie decydować może o wadliwości całego procesu wyboru sędziów TK. Nie można w ramach jednego procesu wyborczego stosować norm pochodzących z dwóch aktów prawnych z sobą nie zharmonizowanych.
     [...]
     Podsumowując tę część rozważań należy stwierdzić, że art. 19 ust. 1 i 2 oraz art. 137 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym narusza art. 112 (zasada autonomii parlamentu) i art. 2 (zasada poprawnej legislacji) Konstytucji – czytamy w opinii prawnej.

Ponadto autor opinii stwierdza iż narusza art. 2 Konstytucji „jakakolwiek zmiana dotychczasowego trybu i terminu składania wniosku w sprawie zgłoszenia kandydata na sędziego Trybunału dokonana w okresie krótszym niż pół roku przed dniem upływu kadencji sędziego Trybunału”. Oznacza to, że art. 137 w związku z art. 19 ustawy o TK narusza zasadę demokratycznego państwa prawnego wyrażoną w art. 2 Konstytucji.

W dalszej części opinii czytamy:

    „Złamanie zasady obsadzania przez Sejm danej kadencji tylko tych mandatów sędziów TK, których kadencja kończy się w trakcie kadencji sejmowej oznacza petryfikację woli wyborców nieaktualnej już w chwili wygaśnięcia mandatu sędziego. Implikuje to naruszenie zasady przedstawicielskiej formy rządów (art. 4 Konstytucji), gdyż decyzję o obsadzie mandatu sędziowskiego podejmują posłowie nie dysponujący legitymacją w chwili wygaśnięcia tego mandatu” - wyjaśnia prof. dr hab. Bogusław Banaszak.

Podsumowując wątpliwości związane z  pierwszym pytaniem, do którego odnosi się opinia, jej autor wylicza szereg nieprawidłowości i naruszeń przepisów, które zauważył analizując treść ustawy:

    „Przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym dotyczące wyboru sędziów Trybunału w 2015 r. są niezgodne z Konstytucją:
    art. 19 ust. 1 i 2 oraz art. 137 są niezgodnez art. 112 (zasada autonomii parlamentu) i art. 2 (zasada poprawnej legislacji) Konstytucji;
    art. 137 w związku z art. 19 narusza zasadę demokratycznego państwa prawnego wyrażoną w art. 2 Konstytucji;
    art. 19 ust. 5 ustawy o TK narusza regułę poprawnej legislacji wywiedzioną z wyrażonej w art. 2 Konstytucji;
    art. 137 stanowi naruszenie art. 4 Konstytucji RP;
    art. 18 pkt. 2 powinno się uznać za dyskryminację osób starszych i naruszenie art. 32 ust. 2 Konstytucji” - czytamy w opinii.

Odnosząc się do drugiego pytania i wątpliwości związanych z tym „czy nie zakończona ślubowaniem przed Prezydentem procedura obsadzania stanowiska sędziego TK, ma – w świetle wzorca konstytucyjnego i ustawowego – charakter zamknięty, a w szczególności czy podlega zasadzie dyskontynuacji? ”, autor opinii prawnej wyjaśnia:

    „W świetle powyższych rozważań uzasadniających pogląd, iż procedura obsadzania stanowiska sędziego TK nie jest zakończona przed złożeniem ślubowania przed Prezydentem i uznać powinno się, że procedura ta podlega zasadzie dyskontynuacji. Tym samym po zakończeniu kadencji Sejmu Prezydent nie odbiera ślubowania od osób wybranych na stanowisko sędziego TK. - czytamy w treści dokumentu.

607 Ostatnio edytowany przez Paweło (2016-03-04 01:45:10)

Odp: Komitet Obrony Demokracji

Gazeta Polska gra dla swoich mocodawców środowisko PIS oraz radia maryja z oszustem rydzykiem na czele. Polecam film bądź realistą, chciej niemożliwego.  W filmie tym widzać jak chamsko non stop ciągali Michnika po sądach by tylko nie maił czasu zająć się gazetą. Przeciągali proces jak wiedzieli iż przegrają.

Transhumanista "Starzenie się to odwieczna choroba choroba która należy w końcu wyleczyć"
http://www.youtube.com/watch?v=RGdaHHHHWoA
http://www.transhumanism.pl/ (strona niekomercyjna)
"Człowiekowi mądremu cała ziemia jest dostępna, gdyż ojczyzną szlachetnej duszy jest cały świat" Demokryt

608

Odp: Komitet Obrony Demokracji
Paweło napisał/a:

Gazeta Polska gra dla swoich mocodawców środowisko PIS oraz radia maryja z oszustem rydzykiem na czele. Polecam film bądź realistą, chciej niemożliwego.  W filmie tym widzać jak chamsko non stop ciągali Michnika po sądach by tylko nie maił czasu zająć się gazetą. Przeciągali proces jak wiedzieli iż przegrają.

Polecam Paweło zimny kompres ...

jest broń straszniejsza niż oszczerstwo: to prawda

609 Ostatnio edytowany przez Paweło (2016-03-04 02:51:13)

Odp: Komitet Obrony Demokracji

Chyba dla siebie czepiasz się Michnika łykając jak pelikan wieści z prawicowej agitki big_smile Ja jestem bardzo spokojną osobą. Nie umiem się emocjonować smile
Miszmasz łykasz argumenty PISu TK uznał PO-wskie za niekonstytucyjne oni posypali łby prochem i OK. Nie jestem za PO i czekam aż wreszcie nowoczesna je zje smile
To był tylko pretekst oni to już dawno planowali. O tym pisał już Urban zanim to nastąpiło smile|
W 2007 roku PO nie zmieniało sędziów TK szefami komisji byli też PISowcy. To sędziowie PO-wscy TK uznali PO-wski projekt za niezgodny z konstytucją widać są to sędziowie sprawiedliwi.
Wracając do stadniny koni w Janowie Podlaskim najlepsze jest to iż  jeden z decydentów ma prywatną stadninę to PISowiecz oczywiście który chciał by na aukcji jego koń startował z 10 a nie 23 miejsca. Teraz jest jednym z zabójców stadniny. Mające 18 wieczną tradycję. Szejkom opadła szczęka ze zdziwienia gdy usłyszeli iż prezes stadniny Marek Trela osoba doświadczona z branży znająca wszystkie tajemnice firmy zostaje zastąpiona partyjnym młotkiem jak za PRL-u.
Dotychczas to prezes stadniny był jednocześnie hodowcą który decydował jaki koń ma się połączyć z jakim by powstał idealny czystej krwi arab. Szejkowie od razu zadeklarowali iż kupią prezesa oraz jego specjalistów . Teraz to oni będą numer 1 na świecie a nie my. I chyba o to rządzącym PISowcom chodziło.

Dalej Szefem OHP (ochotonicze huwce pracy) został Marek Surmacz ten od słynnych wieśmaków.
Był wtedy szefem MSWIA. Wybrała go Elżbieta Rafalska dla której to co jest najśmieszniejsze miał być ten wieśmak :d Teraz ona jest sekretarzem stanu w Ministerstwie pracy i opieki społecznej. W grudniu 2006 roku już nie było mu do śmiechu gdy z tego samego posterunku na rozkaz Surmacza patrol policjantów odwożący Tomasza Serafina kolegę Surmacza w drodze powrotnej dwaj policjanci z tego patrolu zginęli w wypadku samochodowym.  18 maja 2007 został odwołany ze stanowiska teraz jak już wspomniałem został szefem OHP a PIS nic sobie z tego nie robi myśli iż ludzie mają tak krótka pamięć ...

Transhumanista "Starzenie się to odwieczna choroba choroba która należy w końcu wyleczyć"
http://www.youtube.com/watch?v=RGdaHHHHWoA
http://www.transhumanism.pl/ (strona niekomercyjna)
"Człowiekowi mądremu cała ziemia jest dostępna, gdyż ojczyzną szlachetnej duszy jest cały świat" Demokryt

610

Odp: Komitet Obrony Demokracji
Paweło napisał/a:

Miszmasz łykasz argumenty PISu TK uznał PO-wskie za niekonstytucyjne oni posypali łby prochem i OK. Nie jestem za PO i czekam aż wreszcie nowoczesna je zje smile

Przecież nowoczesna to przybudówka PO.

611 Ostatnio edytowany przez Czarna Kotka (2016-03-04 11:24:00)

Odp: Komitet Obrony Demokracji

Co prawda Radio Wolna Europa informowało o zatrzymaniach (zwykle na 48 godzin) osób z opozycji, wymieniając ich nazwiska. Wałęsa, jako zatrzymywany, musiał więc trafić na radiowe fale. Pewnie w RWE było też o jego historycznym przemówieniu przed Stocznią w grudniu 1979 roku, gdy wezwał do przyniesienia za rok kamieni i zbudowania pomnika w tym miejscu, w którym on teraz rzeczywiście stoi. Tekst przemówienia był przygotowany na piśmie, o ile pamiętam, przez Joannę Gwiazdową, ale Wałęsa go nie przeczytał, lecz mówił z głowy. Miał temperament, wyczucie tłumu - trafiał do słuchaczy. W tamtym czasie zresztą z czytania niewiele by mu wyszło. On wtedy nie czytał płynnie. Z pisaniem też było bardzo źle.

A to czemu?

- Takie historie nie należały wówczas do rzadkości - dziecko ze wsi nie wynosiło z kilkuletniej szkoły za wiele. Późniejsza praca fizyczna też nie poprawiała tych umiejętności, raczej z czasem było tylko gorzej. Dlatego, znając Lecha Wałęsę przed rokiem 1980, jestem przekonany że przypisywane mu ręcznie sporządzone długie teksty nie mogły wyjść spod jego ręki.

W 1970 roku, gdy podpisywał deklarację współpracy, którą znaleziono w domu Kiszczaków, nie radził sobie z pisaniem?

- Nie znałem Lecha w tamtym czasie. Ale skoro osiem lat później, gdy go poznałem, nie radził sobie z pisaniem, to pewnie wiele się nie zmieniło. To zobowiązanie z teczki Kiszczaka, które było niedawno drukowane w gazetach, to bardzo długi elaborat napisany ręcznie, i to starannym i równym pismem. To nie są żadne kulfony.

Wywiad z Jacekiem Taylorem

(Taylor, Taylor... czy to jest POLSKIE nazwisko ?) smile

Czarna Kotka:No łamali granice przekraczający ja oszukani i często zmuszani do tego ludzie. Rozumiem że to spokojnie usprawiedliwia wypieprzanie ludzi, w tym kobiet i dzieci na bagna i niech tam zdychają, byle po cichu.
Snake: Mniej więcej tak.

612 Ostatnio edytowany przez Paweło (2016-03-04 13:49:10)

Odp: Komitet Obrony Demokracji
_miszmasz napisał/a:
Paweło napisał/a:

Miszmasz łykasz argumenty PISu TK uznał PO-wskie za niekonstytucyjne oni posypali łby prochem i OK. Nie jestem za PO i czekam aż wreszcie nowoczesna je zje smile

Przecież nowoczesna to przybudówka PO.

Kolego za dużo oszołomskiej prasy big_smile Chciałbyś jak od początku mówiłem bez PO PIS nie ma racji bytu lol
PIS teraz złamał niepisaną umowę jaka była pomiędzy nimi, chce wsiąść wszystko a jednocześnie nadal być w opozycji i udawać iż rządzi PO ale tak się nie da...
Ty łykasz jak pelikan własnie tą POPISowską propagandę.

Transhumanista "Starzenie się to odwieczna choroba choroba która należy w końcu wyleczyć"
http://www.youtube.com/watch?v=RGdaHHHHWoA
http://www.transhumanism.pl/ (strona niekomercyjna)
"Człowiekowi mądremu cała ziemia jest dostępna, gdyż ojczyzną szlachetnej duszy jest cały świat" Demokryt

613

Odp: Komitet Obrony Demokracji
Paweło napisał/a:

Przecież nowoczesna to przybudówka PO.
Kolego za dużo oszołomskiej prasy big_smile Chciałbyś jak od początku mówiłem bez PO PIS nie ma racji bytu lol
PIS teraz złamał niepisaną umowę jaka była pomiędzy nimi, chce wsiąść wszystko a jednocześnie nadal być w opozycji i udawać iż rządzi PO ale tak się nie da...
Ty łykasz jak pelikan własnie tą POPISowską propagandę.

A Ty pewnie łyknąłeś jak pelikan, że Petru to antysystemowiec i pewnie do teraz w to wierzysz big_smile

614

Odp: Komitet Obrony Demokracji

Młodzieżówka KOD w Suwałkach dała dzisiaj czadu lol

jest broń straszniejsza niż oszczerstwo: to prawda

615 Ostatnio edytowany przez Paweło (2016-03-04 23:50:40)

Odp: Komitet Obrony Demokracji

A ja nie mówię iż Petru to antysystemowiec. Antyfaszystowscy to anarchiści. A Andersowa to co osiągnęła prócz tego iż jest córką Andersa big_smile To primo sekundo nie zdziwiłbym się jak to by była prowokacja PISowców, Kukizowców bądź partii zmiana.
Zbyszek to dopiero pokazał puste oświadczenie majątkowe chodzi o sytą odprawę z parlamentu europejskiego. Z resztą już w europarlamencie dostał nagrodę największego nieroba, potrafił nie przyjść w ciągu roku na wszystkie poza jednym głosowaniem big_smile

Transhumanista "Starzenie się to odwieczna choroba choroba która należy w końcu wyleczyć"
http://www.youtube.com/watch?v=RGdaHHHHWoA
http://www.transhumanism.pl/ (strona niekomercyjna)
"Człowiekowi mądremu cała ziemia jest dostępna, gdyż ojczyzną szlachetnej duszy jest cały świat" Demokryt

616

Odp: Komitet Obrony Demokracji
Paweło napisał/a:

(...) Z resztą już w europarlamencie dostał nagrodę największego nieroba, potrafił nie przyjść w ciągu roku na wszystkie poza jednym głosowaniem big_smile

Jednym słowem nie odstawał od reszty urzędasów europejskich lol

jest broń straszniejsza niż oszczerstwo: to prawda

617

Odp: Komitet Obrony Demokracji

Tu się mylisz był z nich najgorszy big_smile Najbardziej pracowici są posłowie z SLD

Transhumanista "Starzenie się to odwieczna choroba choroba która należy w końcu wyleczyć"
http://www.youtube.com/watch?v=RGdaHHHHWoA
http://www.transhumanism.pl/ (strona niekomercyjna)
"Człowiekowi mądremu cała ziemia jest dostępna, gdyż ojczyzną szlachetnej duszy jest cały świat" Demokryt

618

Odp: Komitet Obrony Demokracji
Paweło napisał/a:

Najbardziej pracowici są posłowie z SLD

Paweło wystarczy już tych sucharów wink

619

Odp: Komitet Obrony Demokracji

Suchary to PISowcy i to dosłownie ....

Transhumanista "Starzenie się to odwieczna choroba choroba która należy w końcu wyleczyć"
http://www.youtube.com/watch?v=RGdaHHHHWoA
http://www.transhumanism.pl/ (strona niekomercyjna)
"Człowiekowi mądremu cała ziemia jest dostępna, gdyż ojczyzną szlachetnej duszy jest cały świat" Demokryt

620

Odp: Komitet Obrony Demokracji

Za to o tym jacy mniej więcej ludzie popierają KOD świadczy, że pęknięciu gumy w prezydenckim aucie znaleźli się tacy co na różnych fejsach itp., z imienia i nazwiska wrzucają żal, że się nie zabił. Na moim wyskakują mi profile antypisowskie, które też robią sobie bekę z tego. I sam nie wiem kto głupszy, ci co skusili się na 500 zł czy ci co robią sobie jaja z czyjegoś wypadku. Tych co otwarcie wpisują teksty o rozczarowaniu takim wynikiem wydarzenia, to nawet nie chce się komentować. Można by to nazwać jakimś zezwierzęceniem ale w sumie obrażałoby to zwierzęta, które przecież nie bardzo są zdolne do takich idiotyzmów. To potrafi tylko człowiek..., to brzmi ponoć dumnie...

Nicht falsch Nicht recht Ich sag' es dir das Schwarz Und Weiss is kein Beweis Nicht Tod Nicht Not Wir brauchen bloss Ein Leitbild für die Welt
Ein Fleisch Ein Blut Ein wahrer Glaube Eine Rasse und ein Traum Ein starker Wille
Jawohl ja!
Já! Já! Jawohl!

621 Ostatnio edytowany przez in_ka (2016-03-07 00:16:25)

Odp: Komitet Obrony Demokracji
Snake napisał/a:

Za to o tym jacy mniej więcej ludzie popierają KOD świadczy, że pęknięciu gumy w prezydenckim aucie znaleźli się tacy co na różnych fejsach itp., z imienia i nazwiska wrzucają żal, że się nie zabił. Na moim wyskakują mi profile antypisowskie, które też robią sobie bekę z tego. I sam nie wiem kto głupszy, ci co skusili się na 500 zł czy ci co robią sobie jaja z czyjegoś wypadku. Tych co otwarcie wpisują teksty o rozczarowaniu takim wynikiem wydarzenia, to nawet nie chce się komentować. Można by to nazwać jakimś zezwierzęceniem ale w sumie obrażałoby to zwierzęta, które przecież nie bardzo są zdolne do takich idiotyzmów. To potrafi tylko człowiek..., to brzmi ponoć dumnie...

Tak Snake, matko jakie DNO. Dokładnie - zezwierzęcenie.
Rozumiem, różne poglądy, docinki, drobne złośliwości wpisane w to wszystko. Ale życzenie śmierci ? Radość z tego, żeby ktoś zginął ?

I oczywiście niezawodny TVN (Szkło kontaktowe - "przemysł pogardy"), zawsze na posterunku

Kim są KODowcy ? Co się stało z tym narodem ?
Z jednej strony obrzydliwość w ich wykonaniu, życzenie śmierci, z drugiej po skasowanie wpisów bezczelność, że wpisów nie było.

jest broń straszniejsza niż oszczerstwo: to prawda

622 Ostatnio edytowany przez in_ka (2016-03-07 02:22:21)

Odp: Komitet Obrony Demokracji
in_ka napisał/a:

Młodzieżówka KOD w Suwałkach dała dzisiaj czadu lol

Pomimo próby deprecjonowania przez przedstawicieli KOD pani Anders (kandydatka PiS) została wybrana na senatora. Pozdrawiam Mońki na nartach razem się szusowało smile
I tak z tym KODem zadymiarze głośno krzyczą, a obywatele swoje wiedzą i wybierają wink

edit:
smutna ta prawda o KODzie
https://pbs.twimg.com/media/CczHhYQXIAApGkA.jpg

I jeszcze tylko dla porządku "Nieśmiało przypomnę, że za "Donald matole" chłopaki z Białegostoku dostali wyroki. No, ale to było za demokracji i rządów miłości"

a teraz Mamy do czynienia z cywilizacyjną apostazją części Polaków. Kapowanie jest już ok, kłamstwo jest ok, nawet życzenie komuś śmierci jest ok.
pozostaje chyba tylko zawołać - brawo KOD

jest broń straszniejsza niż oszczerstwo: to prawda

623

Odp: Komitet Obrony Demokracji

Niestety zachowanie wielu KOD-owców po wypadku całkowicie skompromitowało tę organizację.

624 Ostatnio edytowany przez Snake (2016-03-07 10:17:13)

Odp: Komitet Obrony Demokracji

Do hejtu anonimowego, to już się zdążyłem przyzwyczaić ale jeśli kadry sympatyków KOD-u tworzą ludzie, którzy nie widzą problemu z wrzucania pod nazwiskiem takich tekstów:
- szkoda, że nie dobijano ich po zamachu jak w Smoleńsku
- czekamy na replay... tym razem skuteczny,
- szkoda, że brzozy nie było smile
- myślałem, że będziemy robić zrzutkę na kwiaty, szkoda nie wyszło...
- szkoda, cholera, a byłoby fajnie,
- byłam gotowa całą emeryturę przeznaczyć na wieniec, a co tam...
- życzę mu śmierci w męczarniach,
- szkoda, że go szlak nie trafił, a taką miałem nadzieję

Brawo KOD, brawo inteligentniejsi Polacy...

Nicht falsch Nicht recht Ich sag' es dir das Schwarz Und Weiss is kein Beweis Nicht Tod Nicht Not Wir brauchen bloss Ein Leitbild für die Welt
Ein Fleisch Ein Blut Ein wahrer Glaube Eine Rasse und ein Traum Ein starker Wille
Jawohl ja!
Já! Já! Jawohl!

625 Ostatnio edytowany przez _miszmasz (2016-03-07 11:09:55)

Odp: Komitet Obrony Demokracji

Uczą się od swoich autorytetów. Lis na twitterze pisał "BTW, dzięki Bogu nic się nie stało. Aż strach pomyśleć co by było, gdyby samochód uderzył w brzozę.''

To jest to o czym pisałem jakiś czas temu. Ludzie związani z KODem wcale nie walczą o demokrację w Polsce bo ta ma się o wiele lepiej niż choćby za POprzedniego rządu. Ten hejt właśnie pokazuje, że lepszy sort protestuje ze zwykłej nienawiści i to też by tłumaczyło dlaczego tak trudno im odpowiadać na pytania z czym i o co właściwie walczą. A już porównywanie ich z Solidarnością  pokazuje jak bardzo niektórzy odfrunęli.

626 Ostatnio edytowany przez Paweło (2016-03-07 20:17:11)

Odp: Komitet Obrony Demokracji
Snake napisał/a:

Za to o tym jacy mniej więcej ludzie popierają KOD świadczy, że pęknięciu gumy w prezydenckim aucie znaleźli się tacy co na różnych fejsach itp., z imienia i nazwiska wrzucają żal, że się nie zabił. Na moim wyskakują mi profile antypisowskie, które też robią sobie bekę z tego. I sam nie wiem kto głupszy, ci co skusili się na 500 zł czy ci co robią sobie jaja z czyjegoś wypadku. Tych co otwarcie wpisują teksty o rozczarowaniu takim wynikiem wydarzenia, to nawet nie chce się komentować. Można by to nazwać jakimś zezwierzęceniem ale w sumie obrażałoby to zwierzęta, które przecież nie bardzo są zdolne do takich idiotyzmów. To potrafi tylko człowiek..., to brzmi ponoć dumnie...

KOD liczy dziesiątki tysięcy ludzi to tak jakby powiedzieć iż paru kiboli całkowicie skompromitowało opozycję do PO gdy PO rządziło. Z resztą połowa tych ludzi to były trolle.  To tak jakbyś Wikipedię oskarżył o szerzenie kłamstw po kilku autorach.
Z resztą ktoś już napisał iż sam jesteś trollem wtedy użąłem to za bzdurę ale ostatnie twoje komentarze o trollowaniu wykłócaniu się z wegetarianką i ta dosadna agitka ukazuje w bardzo niekorzystnym świetle wą działalność.
http://static.polityka.pl/_resource/res/path/5b/92/5b92ec41-118d-42fc-8c38-7f0014648878_900x
Przykład idzie z góry. Ja pamiętam co wypisywali o Komorowskich chociażby na antykomor.pl, o Tusku, o Kwaśniewskim, Millerze (wypadek w helikopterze z resztą żaden lewicowiec nie mówił wtedy o zamachu)Braun mówił o zabiciu dziennikarzy z wyborczej, poseł Artur Nicpoń kolega Dawida Jackiewicza namawiał do referendum ws zabójstwa psa Donalda Tuska (oryginalna pisownia).
Przypominam tez muzykę kukiza pt Wirus SLD

Dla tego mogę z czystym sumieniem napisać to nie mój prezydent ja na niego nie oddałem głosu. Wygrał 3 punktami czyli ledwo. Efekt tego widzimy teraz.
@INka kogo cytujesz ? Primo sekundo cześć zrzutów była z grupy zamkniętej do której też należę czyli musiał wejść tam jakiś oszust.

Transhumanista "Starzenie się to odwieczna choroba choroba która należy w końcu wyleczyć"
http://www.youtube.com/watch?v=RGdaHHHHWoA
http://www.transhumanism.pl/ (strona niekomercyjna)
"Człowiekowi mądremu cała ziemia jest dostępna, gdyż ojczyzną szlachetnej duszy jest cały świat" Demokryt

627

Odp: Komitet Obrony Demokracji

Ty masz jakąś manię prześladowczą. Wszędzie trolli widzisz, nie wiem może się za dużo jakichś bajek naoglądałeś.

KOD się skompromitował na całej linii to trzeba teraz pisać o trollach albo oszustach co się na konta włamali big_smile

628 Ostatnio edytowany przez _miszmasz (2016-03-07 20:27:45)

Odp: Komitet Obrony Demokracji
Paweło napisał/a:

Wygrał 3 punktami czyli ledwo. Efekt tego widzimy teraz.

Efekt czego? Co takiego 'Bul' robił dobrego dla Polski i dla obywateli? Poza bredzeniem podpisywał wszystko co mu dali pod nos.

629 Ostatnio edytowany przez Paweło (2016-03-07 20:41:09)

Odp: Komitet Obrony Demokracji
_miszmasz napisał/a:

Ty masz jakąś manię prześladowczą. Wszędzie trolli widzisz, nie wiem może się za dużo jakichś bajek naoglądałeś.

KOD się skompromitował na całej linii to trzeba teraz pisać o trollach albo oszustach co się na konta włamali big_smile

Było to i to i jest to i to

Transhumanista "Starzenie się to odwieczna choroba choroba która należy w końcu wyleczyć"
http://www.youtube.com/watch?v=RGdaHHHHWoA
http://www.transhumanism.pl/ (strona niekomercyjna)
"Człowiekowi mądremu cała ziemia jest dostępna, gdyż ojczyzną szlachetnej duszy jest cały świat" Demokryt

630

Odp: Komitet Obrony Demokracji
Paweło napisał/a:
_miszmasz napisał/a:

Ty masz jakąś manię prześladowczą. Wszędzie trolli widzisz, nie wiem może się za dużo jakichś bajek naoglądałeś.

KOD się skompromitował na całej linii to trzeba teraz pisać o trollach albo oszustach co się na konta włamali big_smile

Było to i to

Ale kto ci w tą wersję uwierzy big_smile

631 Ostatnio edytowany przez Paweło (2016-03-07 20:46:30)

Odp: Komitet Obrony Demokracji

Uwierzy tylko o to wam chodzi anonimowi już się zajmą tymi a potem gadka ten ma nielegalne oprogramowanie i się sądzi ten coś przy okazji.
http://s19.postimg.org/dlenz6k2b/XXX2.png

Transhumanista "Starzenie się to odwieczna choroba choroba która należy w końcu wyleczyć"
http://www.youtube.com/watch?v=RGdaHHHHWoA
http://www.transhumanism.pl/ (strona niekomercyjna)
"Człowiekowi mądremu cała ziemia jest dostępna, gdyż ojczyzną szlachetnej duszy jest cały świat" Demokryt

632 Ostatnio edytowany przez _miszmasz (2016-03-07 20:52:35)

Odp: Komitet Obrony Demokracji

Mnie nie przekonało to co wkleiłeś, ale może kogoś przekona.

Nie możesz tak po prostu napisać, że ludzie związani z KOD-em życzyli śmierci Dudzie? Chce Ci się tak zakłamywać rzeczywistość i się kompromitować?

633 Ostatnio edytowany przez Paweło (2016-03-07 21:00:55)

Odp: Komitet Obrony Demokracji

co to znaczy ludzie z kod mnóstwo ludzi się wpisuje a jakbyś popatrzył na stosunek hejterów do normalnych to wyjdzie ułamek. Co do Dudy hejterzy tot tylko efekt to tak jak z nawoływaniem do topienia uchodźców. społeczeństwo jest mocno podzielone.

Jak wynika z badania RW Research większość Polaków opowiada się za rozpisaniem referendum doprowadzającego do odwołania parlamentu, w którym przewagę ma Prawo i Sprawiedliwość oraz nowymi wyborami prezydenckimi.

Jak wynika z badania RW Research blisko 45% Polaków popiera propozycję rozpisania referendum w sprawie organizacji nowych wyborów parlamentarnych, które pozbawiłoby większości sejmowej Prawa i Sprawiedliwości i skróciło rządy tej formacji. Przeciwników takiego rozwiązania jest z kolei 33%, kolejne 22% nie ma zdania.

Podobne nastroje społeczne panują w kwestii odwołania prezydenta Andrzeja Dudy. Za rozpisaniem nowych wyborów prezydenckich, a co za tym idzie automatyczne odwołanie obecnego prezydenta opowiada się aż 44% Polaków. 35% pytanych jest przeciwnego zdania, a 20% nie ma w tej sprawie wyrobionego poglądu.

Jednocześnie pojawił się sondaż Millward Brown, z którego wynika, że już ponad 50% Polaków źle ocenia działalność prezydenta Andrzeja Dudy, co daje wzrost negatywnych notowań o 11% w porównaniu z poprzednim sondażem.
Źródło http://pikio.pl/ukraina-polskie-panstwo … ii-rzesza/
Jedyny pluralistyczny Portal od prawicy do lewicy

Transhumanista "Starzenie się to odwieczna choroba choroba która należy w końcu wyleczyć"
http://www.youtube.com/watch?v=RGdaHHHHWoA
http://www.transhumanism.pl/ (strona niekomercyjna)
"Człowiekowi mądremu cała ziemia jest dostępna, gdyż ojczyzną szlachetnej duszy jest cały świat" Demokryt

634

Odp: Komitet Obrony Demokracji

Takie sondaże to sobie można o kant du** potłuc.

Nie bądźcie naiwni, że do jakiegokolwiek referendum dojdzie. Jak widać niektórzy to będą się łapać wszystkiego, by obronić swoje korytko.

635 Ostatnio edytowany przez _miszmasz (2016-03-07 21:11:08)

Odp: Komitet Obrony Demokracji
Paweło napisał/a:

co to znaczy ludzie z kod mnóstwo ludzi się wpisuje a jakbyś popatrzył na stosunek hejterów do normalnych to wyjdzie ułamek.

Fala hejtu się przelała, więc nie zakłamuj rzeczywistości, że ułamek.

636 Ostatnio edytowany przez Paweło (2016-03-07 21:16:00)

Odp: Komitet Obrony Demokracji

Jakie koryto ludzie czują się oszukani to są sondaże instytutu który robi to co 2 lata i nie są one nagłaśniane to są sondaże nastrojów. Co innego niż zawsze prorządowy TNS. przypominam iż już raz PIS wyleciał po 2 latach i to z dużym hukiem. Gdyby dotrwał do końca skończyłby jak AWS a teraz PIS robi to samo a ludzie to widza. te same skompromitowane twarze odgrzewane kotlety. Niby rządzi Szydło(w to już nie wierzy nawet elektorat PIS lol) a rozdanie jak za pierwszych rządów Kaczyńskiego.
Uczciwie przyznam iż TNS skompromitował się już przy wyborach Komorowskiego. Tutaj wszystkie sondaże i średnia
http://ewybory.eu/sondaze/

Transhumanista "Starzenie się to odwieczna choroba choroba która należy w końcu wyleczyć"
http://www.youtube.com/watch?v=RGdaHHHHWoA
http://www.transhumanism.pl/ (strona niekomercyjna)
"Człowiekowi mądremu cała ziemia jest dostępna, gdyż ojczyzną szlachetnej duszy jest cały świat" Demokryt

637

Odp: Komitet Obrony Demokracji

Ja tylko żałuję, że PO nie wyleciało po 2 latach swoich nieudolnych i pełnych afer rządów. No ale okradanie, kłamstwo na kłamstwie, niespełnienie ani jednej wyborczej obietnicy oraz mnóstwo afer nie przeszkadzały tym co teraz po kilku miesiącach rozliczają PiS. Niektórzy to nawet po kilku dniach rozliczali.

638

Odp: Komitet Obrony Demokracji

Co okradło lol To była ciepła woda jak mówił Kaczor. Ja znalazłem świetną pracę. Kryzys i tak dobrze przeszliśmy. Dałem już tabelkę porównawczą. Lepiej powiedz iż tobie chodzi o liberalizm społeczny. To wam jest w nie pas.

Transhumanista "Starzenie się to odwieczna choroba choroba która należy w końcu wyleczyć"
http://www.youtube.com/watch?v=RGdaHHHHWoA
http://www.transhumanism.pl/ (strona niekomercyjna)
"Człowiekowi mądremu cała ziemia jest dostępna, gdyż ojczyzną szlachetnej duszy jest cały świat" Demokryt

639

Odp: Komitet Obrony Demokracji
Paweło napisał/a:

Z resztą ktoś już napisał iż sam jesteś trollem wtedy użąłem to za bzdurę ale ostatnie twoje komentarze o trollowaniu wykłócaniu się z wegetarianką i ta dosadna agitka ukazuje w bardzo niekorzystnym świetle wą działalność.

Wypiję za to dziś ze 2 lampki wina smile

Nicht falsch Nicht recht Ich sag' es dir das Schwarz Und Weiss is kein Beweis Nicht Tod Nicht Not Wir brauchen bloss Ein Leitbild für die Welt
Ein Fleisch Ein Blut Ein wahrer Glaube Eine Rasse und ein Traum Ein starker Wille
Jawohl ja!
Já! Já! Jawohl!

640

Odp: Komitet Obrony Demokracji

Zaczęło sie........
Trybunał obraduje, Komisja Wenecka będzie publikowała raport, Kod manifestuje, komisja europejska wdraża procedury a USA grozą ochłodzeniem relacji itd. ........
4 miesiące a najbliższym sojusznikiem Węgry i Gabon smile
Co dalej?

Kocha się pomimo czegoś  a nie za coś

641

Odp: Komitet Obrony Demokracji
dziewan napisał/a:

Zaczęło sie........
Trybunał obraduje, Komisja Wenecka będzie publikowała raport, Kod manifestuje, komisja europejska wdraża procedury a USA grozą ochłodzeniem relacji itd. ........
4 miesiące a najbliższym sojusznikiem Węgry i Gabon smile
Co dalej?

Odpowiadając dziewan na twoje pytanie.
Dalej zwykłe życie będzie. Rano śniadanie, kawka, praca, wieczorny relaks.
TK, a konkretnie Rzepliński pofika trochę, Komisja Wenecka zaopiniuje, KOD pokaże kolejny popis żenady. A w USA ? Czyżby jednak Trump wygra wybory wink
Acha, a w portfelach polskich rodzin (z więcej niż 1 dzieckiem oraz tych biedniejszych) przybędzie pieniędzy, bo rusza 500+

Także spokojnie, wszystko w normie smile

jest broń straszniejsza niż oszczerstwo: to prawda

642

Odp: Komitet Obrony Demokracji

Taaa Inka a świstak siedzi i zawija...... smile
Zapomniałas dodać tylko że te wszystkie szczęśliwosci w następnej bananowej republice na mapie świata wink
"Wstawanie z kolan i odlot w kierunku gwiazd"..... wink

Ps. Młoda co Ty mnie tak podkreślasz, co ????? wink

Kocha się pomimo czegoś  a nie za coś

643 Ostatnio edytowany przez in_ka (2016-03-08 12:56:16)

Odp: Komitet Obrony Demokracji
dziewan napisał/a:

Taaa Inka a świstak siedzi i zawija...... smile
Zapomniałas dodać tylko że te wszystkie szczęśliwosci w następnej bananowej republice na mapie świata wink
"Wstawanie z kolan i odlot w kierunku gwiazd"..... wink

Ps. Młoda co Ty mnie tak podkreślasz, co ????? wink

dziewan, a nie wink Zmiany w twoim życiu radykalne nastąpią z powodu TK, KW, KODu, czy USA ?

ps podkreślam, ze zwykłej sympatii big_smile

jest broń straszniejsza niż oszczerstwo: to prawda

644

Odp: Komitet Obrony Demokracji
in_ka napisał/a:

Także spokojnie, wszystko w normie smile

jak to mowia: stara bida Panie lol

Ten najwiecej mowi o przeszlosci, kto nie ma planow na przyszlosc

645

Odp: Komitet Obrony Demokracji

jak to mowia: stara bida Panie lol

A po co komu nowa bida lol

jest broń straszniejsza niż oszczerstwo: to prawda

646

Odp: Komitet Obrony Demokracji
in_ka napisał/a:

jak to mowia: stara bida Panie lol

A po co komu nowa bida lol

a o to to juz kolegow z PISu zapytaj, po co komu nowa czy jakakolwiek bida:) Moze zaczeliby pracowac nad tym i tyle energii na czystki i walke z gorszym sortem nie tracili? Tylko...czy maja jakis pomysl? Nie sadze.

Ten najwiecej mowi o przeszlosci, kto nie ma planow na przyszlosc

647

Odp: Komitet Obrony Demokracji
Mussuka napisał/a:
in_ka napisał/a:

jak to mowia: stara bida Panie lol

A po co komu nowa bida lol

a o to to juz kolegow z PISu zapytaj, po co komu nowa czy jakakolwiek bida:) Moze zaczeliby pracowac nad tym i tyle energii na czystki i walke z gorszym sortem nie tracili? Tylko...czy maja jakis pomysl? Nie sadze.

starej bidy nie znam,  mam nadzieję, że nowej też nie poznam, ale co sobie poczytam dane finansowe to moje smile

1. Hipermarkety już odbijają sobie na klientach podatek od sklepów, wartość badanego od 6 lat koszyka podstawowego (50 produktów) wzrosła w styczniu o 5-15 zł. Nie wiem ile takich koszyków miesięcznie kupuje rodzina 2+2, ale skoro jego wartość to około 250-300 zł, myslę, że kupują 4 koszyki, czyli wzrost wydatku to 20-60 zł, a przecież to są TYLKO produkty podstawowe.

2. W czwartek przeprowadzono piątą od stycznia aukcję, na której dokonano sprzedaży długu obligacji Skarbu Państwa. Oznacza to, że przez niewiele ponad dwa miesiące Ministerstwo Finansów sprzedało papiery dłużne za 28 mld 517 mln złotych, co z kolei oznacza, że jeżeli w takim tempie będzie nas zadłużał, to do końca roku powiększymy dług o 140-150 mld złotych, a w całym roku o 170-180 mld złotych, czyli o ponad 40 mld dolarów!

3. Analitycy rynku ubezpieczeniowego prognozują, że w 2016 roku składki na OC mogą podrożeć nawet o 50 procent smile

mam wymieniać dalej?

648

Odp: Komitet Obrony Demokracji
annaJo napisał/a:

(...) mam wymieniać dalej?

wymieniaj,
ja tam wymieniam tylko zimówki na letnie wink

jest broń straszniejsza niż oszczerstwo: to prawda

649

Odp: Komitet Obrony Demokracji

Ja nie wymieniam, policzyłem właśnie, że na 99 % łapie się na 1000 co miesiąc, na dzieci lol Jakoś te podwyżki mi się zbilansują ale szukam już jakiejś fajnej, ciepłej wyspy dla dzieci na wakacje...

Nicht falsch Nicht recht Ich sag' es dir das Schwarz Und Weiss is kein Beweis Nicht Tod Nicht Not Wir brauchen bloss Ein Leitbild für die Welt
Ein Fleisch Ein Blut Ein wahrer Glaube Eine Rasse und ein Traum Ein starker Wille
Jawohl ja!
Já! Já! Jawohl!

650

Odp: Komitet Obrony Demokracji
annaJo napisał/a:
Mussuka napisał/a:
in_ka napisał/a:

A po co komu nowa bida lol

a o to to juz kolegow z PISu zapytaj, po co komu nowa czy jakakolwiek bida:) Moze zaczeliby pracowac nad tym i tyle energii na czystki i walke z gorszym sortem nie tracili? Tylko...czy maja jakis pomysl? Nie sadze.

starej bidy nie znam,  mam nadzieję, że nowej też nie poznam, ale co sobie poczytam dane finansowe to moje smile

1. Hipermarkety już odbijają sobie na klientach podatek od sklepów, wartość badanego od 6 lat koszyka podstawowego (50 produktów) wzrosła w styczniu o 5-15 zł. Nie wiem ile takich koszyków miesięcznie kupuje rodzina 2+2, ale skoro jego wartość to około 250-300 zł, myslę, że kupują 4 koszyki, czyli wzrost wydatku to 20-60 zł, a przecież to są TYLKO produkty podstawowe.

2. W czwartek przeprowadzono piątą od stycznia aukcję, na której dokonano sprzedaży długu obligacji Skarbu Państwa. Oznacza to, że przez niewiele ponad dwa miesiące Ministerstwo Finansów sprzedało papiery dłużne za 28 mld 517 mln złotych, co z kolei oznacza, że jeżeli w takim tempie będzie nas zadłużał, to do końca roku powiększymy dług o 140-150 mld złotych, a w całym roku o 170-180 mld złotych, czyli o ponad 40 mld dolarów!

3. Analitycy rynku ubezpieczeniowego prognozują, że w 2016 roku składki na OC mogą podrożeć nawet o 50 procent smile

mam wymieniać dalej?

No wymieniaj dalej i pisz kto tam co prognozuje.

Niektóre banki już też sobie odbijają na klientach, ale są takie, które opłat nie zmieniły za dajmy na to prowadzenie konta czy wypłaty z bankomatów także zawsze można się przenieść co i ja i kilka osób, które znam już uczyniły. Nikt łaski nie robi i tak właśnie działa konkurencja.

Ja jakoś nie zauważyłem tych podwyżek na podstawowe produkty w sklepach, ale niektórzy może tak i będą teraz patrzeć czy coś czasem nie wzrosło o 3 grosze albo 5.

A co do długu to nie jestem w temacie, ale spójrz jak zadłużano nas w latach ubiegłych i zacznij właśnie od tego a nie od stycznia. Trochę obiektywizmu.

651

Odp: Komitet Obrony Demokracji
_miszmasz napisał/a:

A co do długu to nie jestem w temacie, ale spójrz jak zadłużano nas w latach ubiegłych i zacznij właśnie od tego a nie od stycznia. Trochę obiektywizmu.

Ty nawet nie wiesz, że Ciebie to też dotyczy?

Konsekwencjami nadmiernego długu publicznego sa m.in.
- inflacja
- wzrost podatków
- wzrost stóp procentowych
- spadek inwestycji
- redystrybucja dochodów od ludzi biednych do bogatych (obligacje zwykle posiadają osoby mające wolny kapitał, a za odsetki od obligacji płaci każdy)
- „przejadanie” przychodów
- spadek wartości krajowej waluty

Są jeszcze inne, ale kogo obchodzi wiarygodność kraju, ryzyko w relacjach międzynarodowych, przecież bez obcego kapitału sami damy sobie radę, mały przedsiębiorca jak zbankrutuje, to niewielka strata bo przecież małły jest, a tyle ludzi żyje na granicy ubóstwa, że jak ich będzie 2, czy 3 razy tyle, co to za różnica.

652 Ostatnio edytowany przez Paweło (2016-03-08 21:34:51)

Odp: Komitet Obrony Demokracji

Wreszcie świeża krew świeże podejście do tematu smile
To jest własnie ochlokracja czyli zdegenerowana forma demokracji a właściwie jej rozpad.

Transhumanista "Starzenie się to odwieczna choroba choroba która należy w końcu wyleczyć"
http://www.youtube.com/watch?v=RGdaHHHHWoA
http://www.transhumanism.pl/ (strona niekomercyjna)
"Człowiekowi mądremu cała ziemia jest dostępna, gdyż ojczyzną szlachetnej duszy jest cały świat" Demokryt

653

Odp: Komitet Obrony Demokracji

Jejku, jak mnie takie teksty jak powyżej śmieszą w kontekście 8 lat rządów koalicji PO-PSL, które zadłużyły kraj jak jeszcze nikt wcześniej. Jak nikt wcześniej stosowały różne sztuczki księgowe żeby ten dług ukryć i nie przekroczyć limitów długu do PKB. W tym też celu okradziono miliony Polaków z ich pieniędzy w OFE, a tu proszę jaki krzyk, że PiS też zadłuża lol W ostatni miesiąc rządów PO jeszcze zaciągnęła długi w wysokości 18 mld zł. Gdyby mieli jeszcze miesiąc, to pewnie by to podwoili do 36 więc i tak bili by PiS na głowę smile Bosze, gdzie wy ludzie byliście przez te 8 lat? Zapewne w czarnej dupie, bo stamtąd tak mniej więcej tyle widać ile wy widzieliście...

Nicht falsch Nicht recht Ich sag' es dir das Schwarz Und Weiss is kein Beweis Nicht Tod Nicht Not Wir brauchen bloss Ein Leitbild für die Welt
Ein Fleisch Ein Blut Ein wahrer Glaube Eine Rasse und ein Traum Ein starker Wille
Jawohl ja!
Já! Já! Jawohl!

654 Ostatnio edytowany przez Paweło (2016-03-08 21:49:02)

Odp: Komitet Obrony Demokracji

Jaka kradzież to są primo pieniądze publiczne, jak jest inaczej to pokaz więc mi te pieniądze lol
Sekundo zwiększyło by to dług publiczny, tertio emerytury były by wypłacane tylko przez 10 lat i były by to głodowe emerytury. U nas był najwyższy na świecie procent udzialu OFE.
8 lat rządu tak zdecydował naród czyli nie było tak źle był spokój nuda, polityka ciepłej wody i jak wiadomo bylejakość.
Moja kuzynka  własnie słyszy o grupowych zwolnieniach sad 
Co słychać u banków proszę bardzo bank BPH już obliczył iż zmniejszy zatrudnienie o 32% liczbę czyli jak wyliczył ubędzie dokładnie 1 706 ludzi z ogółu zatrudnionych.
Polski Getin Noble Bank należący ogłosił iż do końca 2016 roku zwolni 15% procent swojego personelu uzasadniając to rządowym podatkiem bankowym, niskimi stopami procentowymi oraz prognozowanym przyszłym budżetem.
Teraz najlepsze bank państwowy bank PKO BP zdecydował iż zwolni 800 osób, czyli 3% swojej kadry (chodzi tu głównie o kadry najniższego szczebla)
Dziś w CNN wspomnieli iż w Polsce powołując się na agencję reuters iż wiceprezes Związku Banków Polskich Mieczysław Groszek (jakoś mu tak na nazwisko) stwierdził iż do 2017 roku z Polskiej branży bankowej ubędzie 5-8% pracowników.

Transhumanista "Starzenie się to odwieczna choroba choroba która należy w końcu wyleczyć"
http://www.youtube.com/watch?v=RGdaHHHHWoA
http://www.transhumanism.pl/ (strona niekomercyjna)
"Człowiekowi mądremu cała ziemia jest dostępna, gdyż ojczyzną szlachetnej duszy jest cały świat" Demokryt

655 Ostatnio edytowany przez _miszmasz (2016-03-08 21:49:32)

Odp: Komitet Obrony Demokracji

annaJo, powołuje się na to co zachodnia prasa wypisuje o Polsce także o wszystkich machlojkach i zadłużaniu kraju przez PełO może nie mieć pojęcia, bo oni o tym nie pisali. A czym wtedy ludziom mydlono oczy? Między innymi tym jaki to w Polsce jest dobrobyt i jak to Tusk i jego świta pięknie wyprowadzili kraj z 'kryzysu', a właściwie jak to ten 'kryzys' Polskę ominął. Normalnie kraina mlekiem i miodem płynąca, a teraz PiS to wszystko rozpierniczy i doprowadzi kraj do ruiny big_smile

656 Ostatnio edytowany przez Paweło (2016-03-08 21:54:32)

Odp: Komitet Obrony Demokracji

A kto powiedział iż Polska mlekiem i miodem płynie to sobie sam dopowiedziałeś każdy wie jak jest ale chyba nie wiesz co to bieda. W końcu masz smartfon bądź komputer i widać zwolnienia ci są niestraszne. Nie mówiąc już o wzroście cen.
Dla przypomnienia jak rząd PIS to prawie wcale nie ingerował w gospodarkę i dostał super warunki jak mówił Kołodko można wtedy było osiągnąć 7% wzrost gospodarczy co by się przełożyło na min na wzrost zamożności narodu..

Transhumanista "Starzenie się to odwieczna choroba choroba która należy w końcu wyleczyć"
http://www.youtube.com/watch?v=RGdaHHHHWoA
http://www.transhumanism.pl/ (strona niekomercyjna)
"Człowiekowi mądremu cała ziemia jest dostępna, gdyż ojczyzną szlachetnej duszy jest cały świat" Demokryt

657

Odp: Komitet Obrony Demokracji

Teraz też jest spokój smile W sondażach rządząca partia jakoś nie spada poniżej poziomu zbliżonego do wyniku wyborczego ale jejku nie wiedzieć czemu przegrana opcja żąda właściwie oddania z powrotem władzy po kilku miesiącach rządzenia przez PiS. Jako wieloletni sympatyk i wyborca PO oraz osoba organicznie niecierpiąca mentalności PiS powiadam ci, że jest to już nawet nie śmieszne, a żałosne. A czego jak czego ale w polityce żałosnych postaci nie trawię... Owszem, rozumiem potrzebę bicia piany przez opozycję, bo obie główne partie opozycyjne mają do tego swoje powody ale dawać się na to nabierać? Eeech... jak mawiał nasz wysławiany agent wywiadu niemieckiego, twórca niepodległości i grabarz demokracji marszałek Piłsudski "naród wspaniały, tylko ludzie k....."

Nicht falsch Nicht recht Ich sag' es dir das Schwarz Und Weiss is kein Beweis Nicht Tod Nicht Not Wir brauchen bloss Ein Leitbild für die Welt
Ein Fleisch Ein Blut Ein wahrer Glaube Eine Rasse und ein Traum Ein starker Wille
Jawohl ja!
Já! Já! Jawohl!

658 Ostatnio edytowany przez Paweło (2016-03-08 21:57:54)

Odp: Komitet Obrony Demokracji

Cieszysz się jak głupi do sera tak jak z OFE  to jest skutek ochlokracji co na swoim blogu wspominałem. Chyba to drugie konto inki może z komórki.
Jak by Piłsudski zobaczył Kaczyńskiego to by na niego splunął. Przypominam jego słowa.
Religia jest dla ludzi bez rozumu.

Transhumanista "Starzenie się to odwieczna choroba choroba która należy w końcu wyleczyć"
http://www.youtube.com/watch?v=RGdaHHHHWoA
http://www.transhumanism.pl/ (strona niekomercyjna)
"Człowiekowi mądremu cała ziemia jest dostępna, gdyż ojczyzną szlachetnej duszy jest cały świat" Demokryt

659

Odp: Komitet Obrony Demokracji
Paweło napisał/a:

8 lat rządu tak zdecydował naród czyli nie było tak źle był spokój nuda, polityka ciepłej wody i jak wiadomo bylejakość.

No jeśli afery, machlojki, podnoszenie podatków, rozkradanie Polski nazywasz spokojem i nudą to muszę przyznać, że ciekawie podchodzisz do tematu. No i zapomniałbym o nie spełnieniu ani jednej wyborczej obietnicy.

660 Ostatnio edytowany przez Paweło (2016-03-08 22:02:56)

Odp: Komitet Obrony Demokracji

A PIS obniży te podatki ? lol Widocznie trzeba było podnieść. Na razie opodatkował dodatkowe sektory w tym wcześniej krytykowany podatek od polskich lasów które mają pokaźne zyski. PO zrezygnowało teraz PIS sam to wprowadza lol

Transhumanista "Starzenie się to odwieczna choroba choroba która należy w końcu wyleczyć"
http://www.youtube.com/watch?v=RGdaHHHHWoA
http://www.transhumanism.pl/ (strona niekomercyjna)
"Człowiekowi mądremu cała ziemia jest dostępna, gdyż ojczyzną szlachetnej duszy jest cały świat" Demokryt

Posty [ 601 do 660 z 1,482 ]

Strony Poprzednia 1 9 10 11 12 13 25 Następna

Zaloguj się lub zarejestruj by napisać odpowiedź

Zobacz popularne tematy :

Mapa strony - Archiwum | Regulamin | Polityka Prywatności© www.netkobiety.pl 2007-2021