Rozmowa duszpasterska i protokół przedmałżeński, przedślubny - Netkobiety.pl

Dołącz do Forum Kobiet Netkobiety.pl! To miejsce zostało stworzone dla pełnoletnich, aktywnych i wyjątkowych kobiet, właśnie takich jak Ty! Otrzymasz tutaj wsparcie oraz porady użytkowniczek forum! Zobacz jak wiele nas łączy ...

Szukasz darmowej porady, wsparcia ? Nie zwlekaj zarejestruj się !!!


Forum Kobiet » RELIGIA - DUCHOWE POSZUKIWANIA » Rozmowa duszpasterska i protokół przedmałżeński, przedślubny

Strony 1

Zaloguj się lub zarejestruj by napisać odpowiedź

Posty [ 5 ]

Temat: Rozmowa duszpasterska i protokół przedmałżeński, przedślubny

Na czym polega taka rozmowa duszpasterska przed zawarciem ślubu ? Ile trwa, na jakie pytania księdza trzeba się przygotować smile? Czy to jest jakiś standard czy każda parafia ma inaczej ? Jakie dokumenty potrzebne są do spisania protokołu przedmałżeńskiego ?

Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się - na próbę.
Zobacz podobne tematy :

2 Ostatnio edytowany przez IGNIR (2010-07-30 13:12:20)

Odp: Rozmowa duszpasterska i protokół przedmałżeński, przedślubny

Jeżeli chodzi o rozmowę, to kapłan przepytywał moją siostrę która brała ślub tydzień temu z podstawowych modlitw wink Poza tym po tym spotkaniu jest spowiedź z tego co pamiętam jak opowiadała.

Jeżeli chodzi o dokumenty to potrzeba :

   1. dowody osobiste,
   2. metryki chrztu do ślubu (wypisane do 6 m-cy przed dniem przedłożenia w kancelarii),
   3. 3 kopie z USC stwierdzające stan wolny narzeczonych (te dokumenty potrzebne są w celu zawarcia tzw. ślubu konkordatowego czyli ze skutkiem cywilnym). Są ważne tylko 3 miesiące od daty wydania i muszą być aktualne (ważne) w dniu ślubu. W innym wypadku potrzebny jest dokument kontraktu cywilnego,
   4. indeks ukończenia katechizacji,
   5. świadectwo ukończenia Katechez dla narzeczonych i odbycia spotkań w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego.

3

Odp: Rozmowa duszpasterska i protokół przedmałżeński, przedślubny

Jeszcze konieczna jest prośba o wygłoszenie zapowiedzi

4 Ostatnio edytowany przez Achch (2010-08-01 15:45:23)

Odp: Rozmowa duszpasterska i protokół przedmałżeński, przedślubny

Z księdzem rozmawia każde z narzeczonych osobno smile  Trochę to dziwne i stresujące ( mimo, że pytanka niby proste ) ale do przeżycia. Protokół ślubny spisuej się gdzieś na 3 miesiące przed ślubem.  Mam pytania dla tych co się może obawiają / czy chcą się przygotować :


Protokół przedmałżeński
I. Dane personalne

1.
a. Nazwisko (panieńskie i poprzednio używane)
b. Imiona
c. Imię i zawód ojca
d. Imię, nazwisko panieńskie matki
e. Dowód osobisty (seria, nr, miejsce i data wydania)

2.
a. Data i miejsce urodzenia
b. Data i adres parafii chrztu
c. Rok i parafia i Komunii św.
d. Rok i parafia bierzmowania

3.
a. Miejsce i adres stałego zamieszkania
b. Miejsce, czas okres i adres tymczasowego zamieszkania
c. Miejsce, adres parafii i czas okres poprzedniego zamieszkania
d. Miejsce i adres zamieszkania rodziców

4.
a. Stan cywilny (wolny, wdowiec, cywilnie związany, rozwiedziony)
b. Wykształcenie
c. Zawód

5.
a. Wyznanie (obrządek)
b. Czy uznaje zasady moralności chrześcijańskiej?
c. Czy rozumie potrzebę modlitwy, przystępowania do sakramentów św. i uczestniczenia we Mszy św.?
d. Czy zamierza przed ślubem w sposób świadomy przystąpić do sakramentu pokuty i przyjąć Komunię św.?
e. Czy ukończył katechizację (podstawową, ponadpodstawową, przedmałżeńską)?

6.
a. Od jak dawna narzeczeni się znają?
b. Czy i od kiedy są zaręczeni?
c. Czy rodziny narzeczonych się znają?
d. Czy rodzice i opiekunowie wiedzą o zamiarze małżeństwa?
e. Czy wyrażają zgodę? Jeżeli nie to dlaczego?

II. Przeszkody małżeńskie

7. Przeszkoda niezdolności fizycznej (kan. 1084)
a.Czy narzeczony nie ma wątpliwości co do stanu swojego zdrowia?
b.Czy uważa, że będzie mógł mieć własne dzieci?
c.Czy nie ma wątpliwości co do zdolności do współżycia małżeńskiego?

8. Przeszkoda węzła małżeńskiego (kan. 1085)
a.Czy nie zawierał małżeństwa z inną osobą?
b.Jeżeli tak, to w jaki sposób małżeństwo to przestało istnieć?
c.Czy nie zawierał (-a) związku cywilnego z inną osobą?
d.Jeżeli tak, to w jaki sposób związek ten przestał istnieć?
e.Kiedy i dlaczego nastąpił rozwód?
f.Czy z poprzedniego małżeństwa lub związku cywilnego wynikają zobowiązania względem współmałżonka, dzieci lub innych osób?

9. Przeszkoda występku (kan.1090)
a.Czy narzeczeni znali się przed śmiercią współmałżonka?
b.Co było powodem śmierci?
c.Czy któryś z narzeczonych nie jest współwinnym tej śmierci?

10. Przeszkoda pokrewieństwa (kan. 1091) a.Czy narzeczeni są spokrewnieni w jakim stopniu?

11. Przeszkoda powinowactwa (kan. 1092)
a.Czy narzeczeni nie są powinowatymi w linii prostej?

12. Przeszkoda przyzwoitości publicznej (kan. 1093)
a.Czy narzeczeni nie pozostawali z krewnymi drugiej strony w związku małżeńskim nieważnym lub w konkubinacie?

13. Przeszkoda pokrewieństwa prawnego (kan. 1094)
a.Czy między narzeczonymi nie zachodzi stosunek rodzicielstwa lub rodzeństwa na skutek adopcji prawnej?

14. Przeszkoda święceń (kan. 1087) a.Czy narzeczony nie przyjął święceń diakonatu lub kapłaństwa?

15. Przeszkoda wieczystego i publicznego ślubu czystości (kan. 1088)
a. Czy narzeczeni nie składali wieczystego i publicznego ślubu czystości w instytucie zakonnym?
* Dotyczy tylko katolików obrządku wschodniego

16. Przeszkoda pokrewieństwa duchowego (kan. 811 KKKW) a.Czy narzeczeni nie pozostają względem siebie w jakiejś relacji w związku z sakramentem chrztu?

III. Wady oświadczenia woli zawarcia małżeństwa

17. Jedność (wyłączność), nierozerwalność, sakramentalność małżeństwa, dobro potomstwa (kan. 1055, 1-2; 1056)
a.Czy chce zawrzeć małżeństwo zgodnie z nauką Kościoła jako jedno i nierozerwalne do śmierci?
b.Czy wewnętrznie zgadza się z nauką Kościoła co do nierozerwalności i wierności? Jeżeli nie, dlaczego?
c.Czy dopuszcza rozejście się czy separację w wypadku trudności w małżeństwie?
d.Czy chce przyjąć potomstwo w małżeństwie i po katolicku je wychować? e.Czy przyjmuje zasady etyki katolickiej w planowaniu rodziny?

18. Niezdolność do przyjęcia obowiązków małżeńskich (kan. 1095)
a.Czy w rodzinie nie było wypadków choroby psychicznej?
b.Czy narzeczeni są przekonani o własnym zdrowiu psychicznym? (kan. 1095, n. 1)
c.Czy mają zdolność do rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich? (kan. 1095, n. 2)
d.Czy nie cierpią na przewlekłe lub dziedziczne choroby, o których wzajemnie nie wiedzą? (kan. 1095, n. 3)
e.Czy nie nadużywają alkoholu lub innych środków odurzających? Czy nie są od nich uzależnieni? Czy druga strona o tym wie?

19. Warunek (kan. 1102)
a.Czy są stawiane jakieś wymagania, od których uzależnia się zawarcie lub trwanie małżeństwa?
b.Czy wymagania te nie mają formy warunku? Czy warunek ten dotyczy przeszłości, teraźniejszości czy przyszłości?
c.Jakie jest stanowisko drugiej strony w tej sprawie?

20. Przymus (kan. 1103)
a.Czy narzeczeni sami dobrowolnie podjęli decyzję zawarcia małżeństwa?
b.Komu zależy na zawarciu tego związku?
c.Czy nie ma nacisku ze strony rodziny lub otoczenia, np. względy materialne, społeczne, obawa zniesławienia?
d.Czy nie ma innych okoliczności przymusu, np. bojaźń z szacunku dla rodziców?

21. Umyślne wprowadzenie w błąd (kan. 1098)
a. Czy narzeczeni nie tają przed sobą okoliczności mogących zakłócić wspólnotę życia małżeńskiego, np. niepłodności, nałogów, zobowiązań finansowych?

IV. Małżeństwa mieszane z braćmi odłączonymi, niechrześcijanami, z niewierzącymi i niepraktykującymi - kan. 1086; 1124-1129.

22. Pytania dla strony katolickiej:
a.Czy zdaje sobie sprawę, że zgodne pożycie w małżeństwie jest zagrożone z powodu różnic w sprawach najbardziej wewnętrznych, czego z racji zaangażowania uczuciowego się nie dostrzega?
b.Jak postąpi w wypadkach konfliktowych, gdy żadna ze stron nie będzie chciała ustąpić, np. w sprawach moralnych i religijnego wychowania dzieci?
c.Czy zgodzi się na postępowanie wbrew prawu Bożemu, czyli na życie grzeszne dla zachowania wspólnoty w małżeństwie?

23. Pytania dla strony niekatolickiej:
a.Czy zdaje sobie sprawę z konsekwencji różnicy poglądów, różnej oceny moralnej w wielu sprawach?
b.Czy zdaje sobie sprawę z naturalnego obowiązku tolerancji względem przekonań i zobowiązań strony katolickiej?
c.Czy zna obowiązki sumienia współmałżonka?
d.Czy uznaje jedność i nierozerwalność małżeństwa oraz jego cele: wspólne dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa?

24. w przypadku małżeństw mieszanych obrządkowo:
a.jeśli narzeczony jest obrządku wschodniego: Czy narzeczona chce przejść na obrządek narzeczonego?
b.jeśli narzeczona jest obrządku wschodniego: Czy któraś ze stron chce przejść na obrządek drugiej strony?
Uwaga:
a.w przypadku małżeństwa z niekatolikiem lub osobą nieochrzczoną (z wyjątkiem odstępców od Kościoła katolickiego) należy wypełnić formularz nr 4 (w trzech egzemplarzach) oraz nr 12 lub 12A i 27A;
b.w przypadku odstępców od Kościoła katolickiego oraz osób niepraktykujących należy wypełnić formularz nr 5 (w trzech egzemplarzach).

V. Duszpasterska rozmowa z narzeczonymi

25.
a. Rozmowę ustalono na dzień .................
b. Rozmowę przeprowadził ksiądz (diakon) .............

VI. Dokumenty

26.
a. Metryka chrztu św.
b. Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej
c. Prośba o wygłoszenie zapowiedzi
d. Odpis aktu małżeństwa z USC. Nr dokumentu ................
e. Zaświadczenie konkordatowe. Nr dokumentu z USC ....

Posty [ 5 ]

Strony 1

Zaloguj się lub zarejestruj by napisać odpowiedź

Forum Kobiet » RELIGIA - DUCHOWE POSZUKIWANIA » Rozmowa duszpasterska i protokół przedmałżeński, przedślubny

Zobacz popularne tematy :

Mapa strony - Archiwum | Regulamin | Polityka Prywatności© www.netkobiety.pl 2007-2018