Podział majątku przy rozwodzie? - Netkobiety.pl

Dołącz do Forum Kobiet Netkobiety.pl! To miejsce zostało stworzone dla pełnoletnich, aktywnych i wyjątkowych kobiet, właśnie takich jak Ty! Otrzymasz tutaj wsparcie oraz porady użytkowniczek forum! Zobacz jak wiele nas łączy ...

Szukasz darmowej porady, wsparcia ? Nie zwlekaj zarejestruj się !!!


Forum Kobiet » PRAWO , ODSZKODOWANIA , FINANSE , UBEZPIECZENIA » Podział majątku przy rozwodzie?

Strony 1

Zaloguj się lub zarejestruj by napisać odpowiedź

Posty [ 22 ]

Temat: Podział majątku przy rozwodzie?

Moja koleżanka chce wnieśc o rozwód  z orzeczeniem winy męża jednak jest mały problem ona od lat nie pracuje zajeła się wychowaniem dzieci i boi sie co stanie się po rozwodzie a chodzi konkretnie o dom.
Dom został kupiony za pieniądze mojej koleżanki które dostała przed ślubem od babci jednak był w bardzo złym stanie i wzieli na niego kredyt hipoteczny w celu remontu.
Mąż chce dom sprzedac , spłacic kredyt i podzielic reszte pieniędzy po połowie bo to on utrzymywał rodzine, czy istnieje taka możliwośc.
Dom został kupiony za jej majątek osobisty po spłacie długu i podziale nie będzie miała na kupno kawalerki a przecież to z winy męża dochodzi do rozwodu. Czy ma obowiązek dzielic się pieniędzmi jeśli ma dowód że dom kupiła za własne pieniądze?

Reklama
Zobacz podobne tematy :

2

Odp: Podział majątku przy rozwodzie?

Wydaje mi się,że majątek  odrębny jest wtedy- gdy udowodni,że zakupiła go ze środków ,które miała nie będąc we wspólnocie majątkowej i do tego musiało by to być na Jej nazwisko.Skoro nawet "dopisała" męża do tej nieruchomości- to nic z tego..... i jeszcze ten kredyt.Czarno to widzę.

3

Odp: Podział majątku przy rozwodzie?

Z tego co wiem to pieniądze po babci otrzymała w wyniku darowizny przed ślubem i miała je na koncie a gdy kupowali dom kazała zpisac że dom jest zakupiony ze środków wspólnych bo to mąż zarabiał ona niewykazywała dochodów więc bank nie dał by jej kredytu.
Mówiła że ma oczywiście dokumenty na ten dom ,nie jestem pewna ale wydawło mi się że musi jedynie zwrócic za kredyt hipoteczny i to połoweanie całośc.

Reklama

4

Odp: Podział majątku przy rozwodzie?

widzisz fenix......... jest tak jak myślałam.Wg sądu- to majątek wspólny- i jeśli mąż sam nie zrezygnuje z niego - będzie miała dużą i ciężką batalię.Myślę ,że powinna się poradzić jakiegoś prawnika- specjalizującego sie w sprawach majątkowych.

5

Odp: Podział majątku przy rozwodzie?

fenix- to,że nie pracowała zawodowo w czasie małżeństwa =- nie pozbawia Jej automatycznie prawa do majątku zgromadzonego w tym okresie.Jej wkład był inny- nie miał przełożenia na kasę dokładaną do wspólnej w tym czasie.To wynikało z innych uwarunkowań- prowadziła dom,pewnie wychowując dzieci.

Reklama

6

Odp: Podział majątku przy rozwodzie?

Teraz mąż odcioł ją od pieniędzy i nie stac ją na prawnika więc nie wiem co mam jej powiedziec  zwłaszcza że całe swoje pieniądze wpakowała w dom który miał byc dla dzieci a jej mąż chce ją zostawic na bruku.

7

Odp: Podział majątku przy rozwodzie?

wobec tego - pierwszą rzeczą,którą powinna zrobić to wystąpić  do sądu o alimenty wobec rozkładu małżeństwa i braku środków na utrzymanie/. Oczywiście -powinna wystąpić o zwolnienie z kosztów sądowych.Tak nie moze być- by odciąć Kogoś zupełnie od tego- co było gromadzone przez lata.

8

Odp: Podział majątku przy rozwodzie?

wychodząc zamąż (jestem po rozwodzie) miałam mieszkanie, które było moją ~własnością, po łsubie chcieliśmy wymienić je na większe i przy podpisywaniu aktu notarialnego "pod presją" zgodziłam się, aby w akcie notarialnym był wpis, że mieszkanie zostało zakupione ze środków wspólnych. Wtedy podeszła do mnie kobieta sprzedająca je i powiedziała mi tak cicho:
"- miłość miłością, a porządek w dokumentach powinien być..."
Nie posłuchałam, a potem rozwód i majątk wspólny... Ale to już inna historia.

I tak jak pisze Danusia, alimenty dla dziecka, ale i na siebie, Nie przebieranie w środkach, czy strach, tacy faceci na tym bazują. Wkład kobiety niepracującej w utrzymanie rodziny nie ma swojego odzwiercieslenia w wyniku finansowym na koncie bankowym, ale jest równorzędnym wkładem w dobro rodziny.

Mieszkanie jest własnością wspólną, niestety, ale on nie ma prawa jej wyrzucić.

mam już swoje niebo, nie chcę mieć innego smile

9

Odp: Podział majątku przy rozwodzie?

Zanim padnie sakramentalne tak warto wiedzieć, jak wyglądają kwestie majątkowe w małżeństwie i jak zabezpieczyć swoje prawa na przyszłość. Zgodne unormowanie stosunków majątkowych przed ślubem i uzgodnienie istotnych kwestii w tym zakresie może oszczędzić wielu kłopotów w późniejszym czasie, a więc wtedy, gdy pomiędzy małżonkami dojdzie do sporu. Warto jest więc wiedzieć przynajmniej, jakie składniki majątkowe należą do majątku wspólnego, a jakie do majątków odrębnych małżonków.Małżeństwo, obok związku emocjonalnego dwojga ludzi jest traktowane przez prawo jako swoiste przedsiębiorstwo czy umowa specjalnego typu. Małżeństwo ma chronić obie strony związku, a także służyć rozwojowi rodziny i prawom dzieci urodzonych w takim związku, dlatego też kwestie finansowe i majątkowe traktowane są tu szczególnie, niezależnie od powstałych po latach relacji pomiędzy małżonkami. Dlatego znajomość przepisów regulujących stosunki majątkowe małżeńskie, wzajemne prawa i obowiązki małżonków względem majątku małżeńskiego, pomoże na przyszłość uniknąć wielu problemów.

Co się dzieje z moim majątkiem po ślubie? Co jest moje, co twoje, a co nasze?

Najczęściej jest tak, że małżonkowie nie zawierają między sobą umowy majątkowej małżeńskiej o ograniczenie lub rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej (intercyzy). Wówczas po zawarciu małżeństwa pomiędzy małżonkami powstaje tzw. ustawowy ustrój majątkowy, czyli wspólność majątkowa małżeńska. Należą do niego wszelkie przedmioty majątkowe nabyte w trakcie trwania wspólności chyba, że przedmioty te należą do majątku odrębnego małżonków.

Majątek wspólny podlega pewnym regułom  a więc np. oboje małżonkowie mogą z niego korzystać, każde z nich może sprawować tzw. zwykły zarząd tymże majątkiem (czyli decydować o wydatkach na rzecz utrzymania rodziny), potrzebna jest zgoda drugiego małżonka na czynności przekraczające tzw. zwykły zarząd majątkiem (np. zaciągniecie wysokiej pożyczki). Majątek wspólny to ta część majątku, która podlega podziałowi po rozpadzie małżeństwa.

Małżonkowie posiadają więc niejako 3 masy majątkowe- majątek wspólny, zwany dorobkowym, oraz majątki odrębne.

Na majątek dorobkowy małżonków składa się (kodeks rodzinny i opiekuńczy art. 31 § 2: pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków (np. dochody w prowadzonej działalności gospodarczej), dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków (np. małżonkowie razem posiadają mieszkanie, które wynajmują; dochody z czynszu są przychodem z majątku wspólnego i wchodzą do wspólności majątkowej małżeńskiej, to samo, gdy właścicielem mieszkania jest tylko jedno z małżonków), środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

Natomiast na majątek osobisty (odrębny) każdego z małżonków składają się: przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił, prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom, przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków (np. rzeczy osobiste),prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie, przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość, wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków, przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków, prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy, przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Każdy z małżonków może swobodnie dysponować swoim majątkiem odrębnym, bez konieczności uzyskiwania zgody współmałżonka na zbycie, czy obciążenie danego przedmiotu.

Rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej

Co to jest umowa rozszerzająca wspólność majątkową małżeńską?

Małżonkowie mogą poprzez umowę zawartą w formie aktu notarialnego nie tylko wspólność ustawową wyłączyć, ale też rozszerzyć o przedmioty, które ustawowo weszłyby do ich majątków odrębnych. W umowie takiej małżonkowie określają, co stanowi skład majątku wspólnego, a więc z jakich tytułów nabyte prawa powodują, że dany przedmiot wejdzie w skład majątku wspólnego. Przykładowo, prawo rodzinne stanowi, że przedmioty nabyte za prawa autorskie i pokrewne wchodzą do majątku osobistego małżonka, któremu należy się to prawo. Jednak małżonkowie mogą określić w umowie rozszerzającej wspólność majątkową małżeńską, że takie prawo będzie wchodziło do majątku wspólnego.

Rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej następuje w drodze umowy notarialnej. Może być o­na zawarta przed lub w trakcie trwania małżeństwa.

Na jakie przedmioty nie można rozszerzyć wspólności?

Stanowi o tym art. 49 par. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Wg niego, małżonkowie nie mogą dokonać rozszerzenia na: przedmioty pochodzące z dziedziczenia, zapisu i darowizny, prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej, prawa niezbywalne przysługujące konkretnej osobie (np. prawo do alimentów), wierzytelności z tytułu odszkodowania za doznane uszkodzenie ciała oraz z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, niewymagalne (przyszłe)
wierzytelności o wynagrodzenie za pracę lub inną działalność zarobkową małżonków.

W jakim celu zawiera się umowy o rozszerzenie wspólności majątkowej?

Zazwyczaj będzie chodziło tu o zabezpieczenie majątku osobistego jednego z małżonków, np. w sytuacji gdy to jeden z małżonków jest aktywny w obrocie gospodarczym. Jednak trzeba pamiętać, że jeśli wierzytelność małżonka powstała przed zawarciem umowy rozszerzającej wspólność, to wierzyciel i tak może żądać zaspokojenia swojego długu z przedmiotów, które wchodziłyby do majątku odrębnego, gdyby nie zawarto tej umowy.

Według jakich zasad dokonuje się podziału majątku wspólnego po ustaniu
wspólności?

Przepis art. 50 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że w razie ustania wspólności (ustanie, rozwiązanie małżeństwa, zawarcie umowy o rozdzielność majątkową lub jej powstanie na mocy prawa), udziały małżonków w majątku wspólnym są równe. Umowa małżeńskarozszerzająca wspólność może jednak stanowić inaczej. W razie wystąpienia ważnych powodów, małżonkowie mogą domagać się ustalenia przez sąd innych udziałów, mając na uwadze stopień, w jakim każde z nich przyczyniało się do powstania tego majątku. Do ustalenia stopnia przyczyniania się do powstania majątku małżonków, bierze się także pod uwagę nakład osobistej pracy w gospodarstwie domowym oraz wychowywanie dzieci.

źródło:

KOBIETA I PRAWO

Detektywi, pomoc prawna, poszukiwania.
www.resh.home.pl

10

Odp: Podział majątku przy rozwodzie?

Tyle to i ja wiem tyle że chodziło mi jak się ma to do podziału opisanej sytułacji Dom kupiła koleżanka w całości za środki własne nie podlegające wspulnocie a kredyt na remont został wzięty na oboje kredyt nie stanowi nawet połowy wartości nieruchomości czy w zwiąsku z tym mąż ma prawo do równej połowy tego domu.Dodam że w zwiąsku są dzieci, które zostaną przy matce.

11

Odp: Podział majątku przy rozwodzie?
fenix napisał/a:

Tyle to i ja wiem tyle że chodziło mi jak się ma to do podziału opisanej sytułacji Dom kupiła koleżanka w całości za środki własne nie podlegające wspulnocie a kredyt na remont został wzięty na oboje kredyt nie stanowi nawet połowy wartości nieruchomości czy w zwiąsku z tym mąż ma prawo do równej połowy tego domu.Dodam że w zwiąsku są dzieci, które zostaną przy matce.

Po pierwsze:

- co według Ciebie ozacza "środki własne nie podlegające wspólnocie"?, wydaje mi się, że rozumiemy to stwierdzenie odmiennie.

Po drugie:

- każdy przepis i wykładnię może odnieść do konkretnej sytuacji, nie wiem jak zachowa się sąd w przypadku podziału majątku tą drogą, zbyta mało szczegółów.

Zawsze najlepszym rozwiązaniem jest "dogadanie" się.

Opisz dokładniej całą sytuację, jeśli nie wiesz co jest istotne, mogę zadawać konkretne pytania. Pozdrawiam

Detektywi, pomoc prawna, poszukiwania.
www.resh.home.pl

12

Odp: Podział majątku przy rozwodzie?

Koleżanka w spadku po babci dostała 250000zł przed ślubem (ma na to dokument notarialny)
Po slubie kupili dom za całą tą kwote i wzieli 100tys. kredytu na remont. W akcie notarialnym ona nie podała że dom pochodzi z jej majątku osobistego ponadto dopisała męża jako współwaściciela ze względu na branie kredytu, Ona nie pracuje wychowuje dzieci.
Mąż chce rozwodu ma romans na co moja koleżanka ma dowody , zarządał sprzedaży domu i po spłaceniu kredytu chce dostac równą połowe pieniędzy. Po rozwodzie ona zostanie z dziemi czy należy mu się połowa pieniędzy mimo że dom został kupiony za majątek osobisty żony?

13

Odp: Podział majątku przy rozwodzie?

Fenix, jesli ten dom zapisany jest na twoja kolezanke i na meza, to jest to uznane jako wspolnota majatkowa. Niewazne czy to byly jej pieniadze, po wpisaniu meza, staje sie to wlasnosica. Do tego, jej maz byl jedynym, ktory utrzymywal rodzine, jesli dobrze zrozumialam? To bedzie bardzo trudny rzowod. To czy jej maz mial romans czy tez nie, nie ma ZADNEGO wplywu na podzial majatku, tak samo jak nie ma to wplywy na przyznanie opieki nad dziecmi. Rowniez, jesli on utrzymywal przez caly czas rodzine, a ona byla od niego w pelni zalezna finansowo, moze starac sie o alimenty nie tylko dla dzieci, ale miesieczna kwote dla niej.

"Badz madrzejszy, ustap glupszemu."

14

Odp: Podział majątku przy rozwodzie?
malenstwo<3 napisał/a:

Fenix, jesli ten dom zapisany jest na twoja kolezanke i na meza, to jest to uznane jako wspolnota majatkowa. Niewazne czy to byly jej pieniadze, po wpisaniu meza, staje sie to wlasnosica. Do tego, jej maz byl jedynym, ktory utrzymywal rodzine, jesli dobrze zrozumialam? To bedzie bardzo trudny rzowod. To czy jej maz mial romans czy tez nie, nie ma ZADNEGO wplywu na podzial majatku, tak samo jak nie ma to wplywy na przyznanie opieki nad dziecmi. Rowniez, jesli on utrzymywal przez caly czas rodzine, a ona byla od niego w pelni zalezna finansowo, moze starac sie o alimenty nie tylko dla dzieci, ale miesieczna kwote dla niej.

Majątek odrębny małżonków stanowią przedmioty opisane w art. 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Tytułem przykładu wskazać tutaj można przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności majątkowej (np. dom kupiony przed zawarciem małżeństwa), przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, prawa autorskie, przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków i inne.

W omawianym przypadku dom stanowi majątek wspólny.

A co do alimentów. to sprawa wygląda mniej więcej tak:

- to czy mąż miał romans czy nie może przyczynić się do ustalenia winy rozpadu małżeństwa po jednej ze stron, a to juz ma ogromny wpływ na dalesze decyzje zarówno względem podziału majątku jak i obowiązków alimentacyjnych.

Jednak znowu zbyt mało szczegółów.

Detektywi, pomoc prawna, poszukiwania.
www.resh.home.pl

15

Odp: Podział majątku przy rozwodzie?

Czyli nie ma znaczenie że został kupony w calości za osobisty majątek żony bo dopisała męża w akcie notarialnym.

16

Odp: Podział majątku przy rozwodzie?
pinkiboy napisał/a:
malenstwo<3 napisał/a:

Fenix, jesli ten dom zapisany jest na twoja kolezanke i na meza, to jest to uznane jako wspolnota majatkowa. Niewazne czy to byly jej pieniadze, po wpisaniu meza, staje sie to wlasnosica. Do tego, jej maz byl jedynym, ktory utrzymywal rodzine, jesli dobrze zrozumialam? To bedzie bardzo trudny rzowod. To czy jej maz mial romans czy tez nie, nie ma ZADNEGO wplywu na podzial majatku, tak samo jak nie ma to wplywy na przyznanie opieki nad dziecmi. Rowniez, jesli on utrzymywal przez caly czas rodzine, a ona byla od niego w pelni zalezna finansowo, moze starac sie o alimenty nie tylko dla dzieci, ale miesieczna kwote dla niej.

Majątek odrębny małżonków stanowią przedmioty opisane w art. 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Tytułem przykładu wskazać tutaj można przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności majątkowej (np. dom kupiony przed zawarciem małżeństwa), przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, prawa autorskie, przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków i inne.

W omawianym przypadku dom stanowi majątek wspólny.

A co do alimentów. to sprawa wygląda mniej więcej tak:

- to czy mąż miał romans czy nie może przyczynić się do ustalenia winy rozpadu małżeństwa po jednej ze stron, a to juz ma ogromny wpływ na dalesze decyzje zarówno względem podziału majątku jak i obowiązków alimentacyjnych.

Jednak znowu zbyt mało szczegółów.

Wiec jednak sie myllilam, co do znaczenia romasnu. Musze nie zapominac, ze w Polsce panuje inne prawo niz tutaj, tak wiec przepraszam za ta pomylke. Prawo rozni sie na swiecie, chociaz tutaj w wiekszym stopniu jest podobnie. PINKBOY, interesuje nas sprawa tego, czy jesli dom byl kupiony za pieniadze ktore otrzymala zona, i gdyby maz nie byl dopisany jako wlasciciel domu, jakby to wygladalo wtedy?

"Badz madrzejszy, ustap glupszemu."

17

Odp: Podział majątku przy rozwodzie?

Kurcze- czytając to wszystko - dochodzę do wniosku,że miłość "stępia" rozwagę.Przecież w przedmałżeńskiej euforii mało Kto zwraca uwagę na takie szczegóły jak materialne zabezpieczenie swoich interesów..... tak na wszelki wypadek.A później okazuje się,że między miłością a nienawiścią jest tylko jeden maleńki kroczek....... i jest klops z powidłem.

18

Odp: Podział majątku przy rozwodzie?

pikiboy - Ty jesteś prawnikiem?Miała bym małe pytanko związane ze spadkiem- ale jeśli pozwoliłbyś - skorzystałabym z Twojego maila.

19

Odp: Podział majątku przy rozwodzie?

Witam. Właśnie jestem przed rozwodem. Historia jakich wiele. Nurtuje mnie jedna kwestia. W czasie trwania naszego małżeństwa dostałam od rodziców poprzez umowe darowizny dom i działkę. W akcie wyrażnie jest zapisane że "umów rozszerzających wspólność majątkową nie zawierałam" i tak też było. Czy mąż może rościć jakieś prawa względem tej darowizny?

20

Odp: Podział majątku przy rozwodzie?

bastral- nie:)
Majątek uzyskany od najblizszej rodziny poprzez darowne stanowi majątek odrębny, chyba że zostaje zapisany na oboje małżonków:)

Własnie wszyscy się na mnie krzywią w mojej i  tamtej drugiej rodzinie ...ale ja chce od samego początku umowe o rozdzielczości majątkowej:|

21 Ostatnio edytowany przez misti (2009-10-15 16:54:51)

Odp: Podział majątku przy rozwodzie?

Witam.Mam podobny problem,na który szukam poprawnej podpowiedzi.
Jeszcze nie było rozwodu,sprawa o podział majątku wciąż przed nami.
Nie wiem,czy uda się nam dogadać,bo to przecież pieniądze...
Obawiam się,że nie będzie łatwo,mamy oboje dużo do udowodnienia.
Maż(wtedy jeszcze konkubent)za moją namową zaciagnał we Włoszech kredyt w wys,10tys.euro na zakup mieszkania w Polsce.
We Włoszech mieszkaliśmy i prowadziliśmy wspólne życie(bez ślubu),oboje pracowaliśmy,tyle,że ja na "czarno",mąż legalnie (posiada włoskie obywatelstwo).Mieszkanie zakupiliśmy(mąż był sam w Polsce i kupił je na siebie) w moich  rodzinnych stronach,za w/w sumę.Po 2 latach wyjechaliśmy razem do Anglii gdzie wspolnie wynajeliśmy dom,(mąz pracował legalnie,ja na "czarno").w 2007r zawarliśmy związek małżenski. W czasie trwania związku wsólnie nabyliśmy działkę budowlaną na nas oboje.Sprzedaliśmy mieszkanie( byłam z mężem przy podpisywaniu aktu ,choc niczego nie podpisywałam,jak wcześnie napisałam mąż kupił mieszkanie tylko na siebie),pieniądze ze sprzedaży zainwestowaliśmy w budowę domu.Wszystkie środki finansowe zostały wyczerpane.od 3 miesiecy żyjemy osobno.Nie mamy dzieci.Każdy pracuje na siebie.
Mąż zapewniał mnie kilkakrotnie,że nic mi się nie należy,bo pracowałam nielegalnie,więc on utrzymywał rodzinę,spłacał kredyt itd.
Nie chcę sprawy w sądzie,chcę zaproponować uczciwy podział majątku,nie wiem jednak "na czym stoję".chyba mam prawo do części naszej wspólnoty?
                                Proszę o pomoc prawną.

Posty [ 22 ]

Strony 1

Zaloguj się lub zarejestruj by napisać odpowiedź

Forum Kobiet » PRAWO , ODSZKODOWANIA , FINANSE , UBEZPIECZENIA » Podział majątku przy rozwodzie?

Zobacz popularne tematy :

Mapa strony - Archiwum | Regulamin | Polityka Prywatności© www.netkobiety.pl 2007-2018